Searched for: collection%3Air
(1 - 7 of 7)
document
De Klerk, A. (author), Meulepas, J.M. (author), Rhee, C.G. (author), Kranenburg, C. (author)
BESTAND A BEVAT HET HOOFDRAPPORT EN BESTAND B BEVAT DE BIJLAGEN Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van...
report 1998
document
Booij, R. (author)
Stochastische beschrijving van de turbulentie, basisvergelijkingen, energie, turbulente afschuifstroming, turbulente stromingen in de praktijk, modellering van de turbulentie, turbulente diffusie.
lecture notes 1992
document
Kranenburg, C. (author)
Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnenvan het zand, de verspreidingdoor stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de verspreidingten gevolge van door wind...
report 1990
document
Booij, R. (author)
Stochastische beschrijving van turbulentie, basisvergelijkingen, energie, turbulente afschuifstoming, turbulente stromingen in de practijk, modellering van de turbulentie, turbulente diffusie.
lecture notes 1986
document
Schönfeld, J.C. (author), Kranenburg, C. (author)
Het document betreft een collegedictaat uit 1977. De volgende onderwerpen worden aangestipt in dit dictaat: - HET LAGENMODEL Gaat in op de vergelijkingen, interne en externe lange golven met nadruk op de toepassing van de methode der karakteristieken en golven met kleine amplitude. - DICHTHEIDSSTROMEN Gaat in op de algemene vergelijkingen en...
lecture notes 1977
document
De Vriend, H.J. (author)
Het probleem van de stroming in een rivierbocht is door ir. M.B. de Groot geabstraheerd tot het probleem van de stroming in een cilindrische bak met verticale as, afgesloten met een om die as draaiend, vlak deksel. Een nadeel van de bovengenoemde abstractie is, dat men overgaat op een fundamenteel ander aandrijvend mechanisme: de schuifspanning...
report 1971
document
Burgers, J.M. (author), Welling, W.A. (author), Hinze, J.O. (author), Thijsse, J.T. (author), Dronkers, J.J. (author), Schönfeld, J.C. (author)
Gedetailleerde bespreking van de problemen bij het quantificeren van turbulentie en het rekenen met turbulentiemodellen.
report 1950
Searched for: collection%3Air
(1 - 7 of 7)