Searched for: collection%3Air
(1 - 5 of 5)
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
journal article 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
Deze rapportage doet verslag van een korte studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen. Aanleiding hiervoor vormt een onderzoeksvraag van MAB bv. Omdat deze organisatie in toenemende mate betrokken is bij de ontwikkeling van koopwoningen, wenst zij inzicht te hebben in de prijsontwikkeling van koopwoningen. Centraal in de...
book 1995
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author)
journal article 1991
Searched for: collection%3Air
(1 - 5 of 5)