Searched for: collection%3Air
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Groenleer, M.L.P. (author), De Jong, J. (author)
The Dutch Public Prosecution Service has embarked on a journey to find better ways to fight trafficking in human beings. This case follows special prosecutors Gert Veurink and Warner ten Kate as they develop and implement an unorthodox approach focused on weakening the ‘enablers’ of sexual exploitation and forced labor. While struggling to...
report 2013
document
Voncken, J.H.L. (author), De Jong, T.P.R. (author)
Deze publicatie bevat een gedetailleerd historisch overzicht van de voormalige kolenmijnen die Zuid-Limburg domineerden van het begin van de 20ste eeuw tot halverwege de jaren zeventig. Het mijnbouwgebied was gelocaliseerd in het zuiden van Nederland, grenzend aan Duitsland en België.
report 2012
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
Quist, P. (author), De Jong, M. (author), Verheij, H.J. (author)
De doelstelling van deze trendrapportage is het geven van een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde...
report 2011
document
Van der Meulen, B. (author), Daemen, F. (author), Van Drooge, L. (author), De Jong, S. (author), Spaapen, J. (author), Wamelink, F. (author), Van den Besselaar, P. (author)
The vice chancellor of Delft University of Technology, Prof.dr.ir. J. Fokkema, introduced a pilot Evaluating Research in Context (ERiC) at the Faculty of Architecture. The Faculty of Architecture perceives a serious confl ict between the demands and criteria in evaluation procedures and the ambition to be relevant for the practice of...
report 2010
document
De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author), Nelisse, P. (author), Jager, P.G. (author), Arnoldussen, E. (author), Broeren, J.L. (author), Alders, J.G.M. (author)
report 2009
document
Goosens, F. (author), Houten, R. (author), De Jong, G. (author), Reus, M. (author), Zhu, H. (author)
report 2008
document
Besemer, J.W.J. (author), Kap, A.P. (author), Murre, L. (author), De Jong, J. (author)
Alle monumenten worden voorzien van een digitale contour. De TUD/het OTB heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van de digitale contour. Gelet op diverse bestuurlijk-juridische ontwikkelingen (ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties met bijbehorende wetgeving en invoering van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb))...
report 2008
document
Kolen, B. (author), Jonkman, S.N. (author), Ter Horst, W. (author), Terpstra, T. (author), Bouwer, L. (author), Loois, A. (author), Kanning, W. (author), De Jong, M. (author)
De Jonge Deltacommissie is een open en onafhankelijk netwerk dat bestaat uit alle jonge professionals die ideehebben ingezonden om Nederland waterveilig te houden. De Jonge Deltacommissie zal na het uitbrengen van het advies van de Deltacommissie een vervolg krijgen. De Jonge Deltacommissie wil dat Nederland de komende eeuwen goed beschermd is...
report 2008
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
De Jong, B. (author)
This review focuses on the effect of global warming on droughts, rainstorms and floods and related water quality of rivers. Relations of temperature, rainstorms and river discharges with water quality variables like water temperature, chemical concentrations and microbiological activity are discussed. Examples out of literature are given, mainly...
report 2006
document
De Wolff, H.W. (author), Ploeger, H.D. (author), De Jong, J. (author)
De centrale vraag in het onderzoek is: Is het erfpachtsysteem voor de gemeente Den Haag (nog steeds) en nuttig en noodzakelijk middel om gemeentelijke doeleinden te bereiken, en zo ja: in welke vorm?
report 2006
document
Galema, A.A. (author), De Jong, R.H. (author), Pruis, K.W. (author), Wisse, A. (author)
Dit verslag is een rapportage van ons afstudeerproject voor de opleiding algemene Civiele Techniek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.Dit afstudeerproject is in samenwerking met INFRAM uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de sterkte van grasbekleding op het binnentalud van zeedijken. Voor het beproeven van de grasmat op locatie wordt...
report 2006
document
De Jong, M. (author), De Vries, J. (author)
De Rijksplanologische Dienst (thans het DG Ruimte) wil weten wat er gebeurt met ruimtelijke planningsstelsels onder de invloed van de EU en Europa zonder grenzen. De Delftse onderzoekers Martin de Jong en Jochem de Vries hebben zich verdiept in de Vlaamse wereld van de ruimtelijke planning. Ze onderzochten of beleidsoverdracht vanuit Nederland...
report 2003
document
Van der Graaf, B. (author), De Jong, B. (author), Van Kooten Niekerk, P. (author), Smalberg, B.F. (author)
report 1998
document
Baeker, J.A. (author), De Jong, A.I. (author), Neelakantan, K. (author), Romijn, A.C.J. (author)
report 1997
document
De Jong, M.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1994
document
Hoornstra, J.S. (author), De Jong, J. (author)
This paper describes water management in the Netherlands with an emphasis on water quality aspects. First some features of the country are presented, underlining the importance of water and indicating the need for international cooperation on water quality matters. In the third paragraph, the water management structure is discussed, such as...
report 1993
document
Van Gemert, R. (author), De Jong, M.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1990
document
Giesen, A. (author), De Jong, L.H.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1988
Searched for: collection%3Air
(1 - 20 of 41)

Pages