Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)
document
Dumaij, A.C.M. (author)
In its 2011 letter on the subject of the labour market, the Ministry of Health, Welfare and Sports has indicated that it intends to actualize an increase of productivity in the health care sector in order to contribute to a solution for future problems in the labour market. Developing new policy requires insight into policy measures already in...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Hulst, B.L. (author)
De ziekenhuissector staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo krijgt de sector te maken met financiƫle beperkingen, groeiende en veranderende zorgvraag en arbeidsmarktknelpunten. Een belangrijke oplossingsrichting voor de uitdagingen is de verbetering van de (arbeids)productiviteit. Productiviteitsgroei is mogelijk te...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
Onderhavig onderzoek betreft een literatuurstudie naar krachtige sturingsinstrumenten die de productiviteit in de publieke sector kunnen verbeteren. Hiertoe is een groot aantal internationale en nationale studies geĆÆnventariseerd voor een aantal specifiek sectoren: politie, onderwijs, zorg, openbaar bestuur en de uitvoering van de sociale...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
IPSE Studies heeft een studie verricht naar de meetbaarheid van de productiviteit in de publuieke sector en naar instrumenten om de productiviteit te bevorderen. Uit een uitgebreide literatuurstudie volgt een aantal interessante conclusies. Deze conclusies monden samen met een inventarisatie van beschikbare gegevens uit in een advies voor een...
report 2010
Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)