Searched for: collection%3Air
(1 - 1 of 1)
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
Onderhavig onderzoek betreft een literatuurstudie naar krachtige sturingsinstrumenten die de productiviteit in de publieke sector kunnen verbeteren. Hiertoe is een groot aantal internationale en nationale studies geïnventariseerd voor een aantal specifiek sectoren: politie, onderwijs, zorg, openbaar bestuur en de uitvoering van de sociale...
report 2010