Searched for: collection%3Air
(1 - 15 of 15)
document
Dijker, T. (author), Thijs, R. (author), Bovy, P.H.L. (author)
Rapport in opdracht van Centrum voor Transport Technologie. Op goederenoverslagterminals kan gebruik worden gemaakt van automatisch geleide voertuigen. Met de thans bekende bochtvormen kunnen voertuigen in naast elkaar gelegen banen niet tegelijk in een bocht passeren zonder met elkaar in contact te komen. Dit heeft een negatief effect op de...
report 2000
document
Dijker, T. (author), De Leeuw, A.M. (author)
Rapport in opdracth van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant. Bij Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant zijn in verband met een verkeersbeheersingsplan voor de omgeving Breda enige wijzigingen bij het knooppunt Galder voorzien. Eén wijziging betreft het vervangen van de splitsing van de A58 Noord naar de A16 richting Rotterdam,...
report 1999
document
De Leeuw, A.M. (author), Dijker, T. (author)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant. Bij de Directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat is de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom in voorbereiding. Ten noord-oosten van Bergen op Zoom sluit de nieuwe autosnelweg aan op het bestaande...
report 1998
document
Dijker, T. (author), De Leeuw, A.M. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Dit rapport betreft de evaluatie van de verkeersafwikkeling. De evaluatie is uitgevoerd voor een verbindingsboog van de Beneluxster, namelijk voor de baan A15 Noord naar A4 Oost. Aan het eind van deze verbindingsboog vindt een rijstrookversmalling van twee stroken naar één...
report 1998
document
Minderhoud, M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author)
Driver behavior on motorways is subject of study. It is essential to model driver behavior realistically in order to study traffic flow characteristics. Impacts of foreseen road geometry changes, vehicle characteristic adaptations or vehicle fleet composition changes on road capacity can be assessed quite easily with such a simulation tool....
report 1998
document
Dijker, T. (author), Muller, T.H.J. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat Dienstkring Delft. In dit rapport wordt de meting van de verkeersafwikkeling op het asymmetrisch weefvak bij de afrit Voorburg op de A12 richting Den Haag beschreven. Deze meting is verricht nadat bij eerdere metingen knelpunten in de afwikkeling gevonden werden. Aan de hand van de meting kunnen de...
report 1998
document
Dijker, T. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland. Bij zogenaamde infralab-bijeenkomsten, gehouden in het kader van het File Plan Rotterdam van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, is gebleken, dat het bij weggebruikers onduidelijk is, wat de juiste plaats en manier van strookwisselen bij rijbaanversmallingen is. Verder vraagt de...
report 1997
document
Schoemakers, M. (author), Minderhoud, M.M. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author)
Door een voortdurende toename van het autogebruik wordt de belasting op het autosnelwegennet steeds groter. Het gevolg hiervan is een toename van de reistijden door meer en langere files. Een middel om de doorstroming te verbeteren is de aanleg van z.g. bufferruimten. Een bufferruimte is een opvangruimte voor een knelpunt, waarin door de grotere...
report 1997
document
Boekholt, B.J. (author)
In opdracht van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat is een onderzoek verricht naar het verkeersgedrag bij taper-uitvoegingen. De vormgeving van de taper-uitvoeging maakt een aantal voertuigbeweging mogelijk die gezien de veiligheid en de doorstroming van het verkeer als ongewenst worden beschouwd. Door middel van het aanbrengen van een...
report 1996
document
Schuurman, H. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van de directie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat is een simulatiestudie verricht met het microsimulatiemodel FOSIM naar de verkeersafwikkeling nabij het Kethelplein te Rotterdam. Op twee wegvakken (A4-West, Kethelplein/Schiedam-West en A20-Zuid, Kethelplein/Schiedam) zijn diverse verkeersbeheersingsmaatregelen in de vorm van een...
report 1995
document
Schuurman, H. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van de directie Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat is een simulatiestudie verricht met het microsimulatiemodel FOSIM naar de verkeersafwikkeling nabij het Kethelplein te Rotterdam. Om het simulatiemodel van nauwkeurige invoer te kunnen voorzien is voor drie wegvakken waarvoor verkeersbeheersingsmaatregelen zijn gepland (in de vorm...
report 1994
document
Schuurman, H. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van McKinsey & Company is onderzoek verricht naar de kapaciteitseffekten van benuttingsmaatregelen op autosnelwegen m.b.v. het mikrosimulatiemodel FOSIM. Onderzocht zijn de volgende twee maatregelen (aandeel vrachtverkeer 5% en 10%): • Het instellen van een inhaalverbod voor vrachtverkeer • Het weren van vrachtverkeer tijdens...
report 1994
document
Schuurman, H. (author), Vermijs, R.G.M.M. (author)
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van RWS heeft het LVV een onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling bij discontinuïteiten op autosnelwegen. In dit rapport worden drie vormen van discontinuïteiten behandeld: weefvakken van het type 2+1 en 3+1 en een enkelstrooks invoeging op een driestrooks autosnelweg. De doelen van het...
report 1993
document
Schuurman, H. (author), Botma, H. (author), Papendrecht, J.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde. In opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat heeft het Laboratorium voor Verkeerskunde een onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling bij werkvakken ten behoeve van werk in uitvoering op 2*2 strooks autosnelwegen. Uit verschillende studies is gebleken dat de...
report 1992
document
Botma, H. (author), Papendracht, J.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde. In dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op vrijliggende fietspaden, zowel voor één- als voor tweerichtigsverkeer. Het kwaliteitscriterium is de mate van hinder of discomfort die gebruikers van het fietspad bij manoeuvres als...
report 1992
Searched for: collection%3Air
(1 - 15 of 15)