Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)
document
Van Duivendijk, J. (author)
Vraag en aanbod van electriciteit, waterkracht uit rivieren, stuwmeren, reservoirs, stuwdammen, turbines, voorbeelden (Kainji, Opac, PAC), kleinschalige waterkracht, waterkracht in Nederland. Koelwatersystemen, windenergiesystemen, golfenergie, OTEC.
lecture notes 1997
document
Begemann, C.L. (author)
Benodigd onderzoek, bepaling ledingtracÊe, reservoirwerk, watervang, zuiveringsinstallatie, ondergrondse waterkrachtwerken, tunnels, hoogspanningslijnen, vismigratie en houttransport.
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Overzicht van pomp-accumulatie centrales. Jaartal geschat
lecture notes 1965
document
Begemann, C.L. (author)
Inleiding - economische beschouwingen, bepaling van vermogen, werkingswijze, belastingsdiagram, typen waterkrachtwerken, bepaling valhoogte, bepaling van te benutten debiet, dwarsprofielen, aftapwerk, reservoir,pompaccumulatiecentrale, rivierwerken, getijdencentrales, drukstoot, drukleiding.
lecture notes 1965
Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)