Searched for: collection%3Air
(1 - 2 of 2)
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author), Attema, J (author)
In dit rapport zijn op basis van data uit acht door het CfPB geëvalueerde projecten ondergrenzen en bovengrenzen opgespoord in percentages (on)tevreden medewerkers, per thema en per item. Ook is gekeken naar gemiddelde percentages over alle acht projecten. Tevens is gezocht naar verklaringen voor overeenkomsten en verschillen in (on)tevredenheid...
book 2006
document
van der Voordt, Theo (author), Maarleveld, M. (author)
Dit rapport brengt verslag uit van de zoektocht naar de betekenis en toepassingsmogelijkheden van een tevredenheidsnorm. Wat is een tevredenheidsnorm? Voor welke huisvestingskenmerken is normering van medewerkerstevredenheid hierover relevant? Moet de norm gedifferentieerd worden per thema of is één norm voor alle huisvestingskenmerken gewenst?...
book 2006