Searched for: collection%3Air
(1 - 12 of 12)
document
Adrianow, S. (author), Pepers, M. (author)
book 1993
document
Van der Zon, F. (author)
book 1992
document
Adrianow, S. (author), Elsinga, M. (author), Hoenderdos, T. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author)
book 1990
document
Geurtsen, R. (author), Körnig, N. (author)
Omstreeks de jaarwisseling van '87-'88 nodigde de Gemeente Delft een aantal stedebouwkundigen en architecten uit om, gegroepeerd in vier ontwerpteams, te zoeken naar antwoorden op een complexe vraag: welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden biedt het stadsdeel Zuidpoort, een stadsdeel dat dicht tegen de binnenstad aanligt, dat goed...
book 1989
document
Korthals Altes, H.J. (author), Steffen, C. (author)
book 1988
document
Van den Ham, C. (author), Thomsen, A.F. (author)
Rapport in opdracht van het RIW-Research Instituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing.
book 1988
document
Van Haaften, C.J. (author)
book 1987
document
Van Haaften, C.J. (author)
Het voor u liggende in drie deeltjes gebundelde pak papier is het verslag van een bouwhistorisch en archeologisch onderzoeK op de locatie Nieuwe Langendijk 22 t/m 28 - Trompetstraat 31 te Delft. Het onderzochte terrein is eigendom van de Delftse Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg (DKSB). Het veldwerk van het onderzoek betrof de periode 10...
book 1987
document
Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author), De Weijer, P. (author)
book 1986
document
Kuiper, J.A. (author)
"De Delftse Markt in tijd en ruimte" is een studie over het hart van Delft, het middelpunt van de stedelijke, soms van de nationale samenleving. Het oorspronkelijk grafelijke "Marcktvelt" werd in 1436 aan de stad in eigendom overgedragen; de Delftse Markt als openbare ruimte kan derhalve bogen op een geschïedenis van rond 550 jaar. De tijden...
book 1984
document
Hoogenberk, E.J. (author), Verbrugge, B.D. (author)
book 1982
Searched for: collection%3Air
(1 - 12 of 12)