Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)
document
Seijffert, F., et al. (author)
Met ingang van 1 oktober 1999 heeft Frits Seijffert, hoogleraar Bouweconomie bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, zijn functie neergelegd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn afscheid was aanleiding voor het samenstellen van dit boek met de titel 'Vastgoed Reëel'. Dit boek bevat een aantal...
book 1999
document
Lambregts, B.W. (author), Spaans, M. (author)
book 1998
document
Hulsman, C.L. (author), Knoop, F.A.M. (author)
Al enkele jaren is er op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. In 1996 heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen. Dit herstel heeft zich in 1997 met name doorgezet in het midden- en topsegment. In diverse deelmarkten verbeteren de huurprijzen en neemt de leegstand af. Een groot deel van de...
book 1998
document
De Jong, J.H. (author)
book 1997
document
Rietdijk, M. (author), De Jong, J. (author)
Verslag van de studiemiddag op 3 november 1994, georganiseerd door Faculteit der Geodesie (Technische Universiteit Delft), Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) en RAVI Overlegorgaan voor vastgoedinformatie.
book 1995
document
Van Langen, H.G.P. (author)
book 1995
document
Kooijman, O.C. (author), Straub, A. (author)
In de praktijk van het bouwen en beheren wordt veelvoudig gebruik gemaakt van opnametechnieken. Opnametechnieken zijn de technieken voor zowel de inventarisatie (het verzamelen van kwantitatieve gegevens van constructie- en ontwerpoplossingen, toegepaste produkten en materiaalgebruik) .als de inspectie (de kwalitatieve beoordeling van het...
book 1993
document
Haffner, M.E.A. (author)
book 1992
document
Van Miltenburg, A.I.M. (author), Hakfoort, I.R. (author)
book 1992
document
De Scheemaker, A. (author)
book 1991
Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)