Searched for: collection%3Air
(1 - 13 of 13)
document
Akihary, H. (author), Purwestri, N. (author), van Roosmalen, P.K.M. (author)
book 2017
document
Van Bergeijk, H. (author)
This small booklet contains the inaugural speeches of Th. K. van Lohuizen and Cor van Eesteren on their appointments as professors at the Technical College of Delft. The texts provide novel insights into their respective teaching programs, and appear here for the first time in English. An analytical reflection on their work by the architectural...
book 2015
document
Mulder, A. (author)
book 2012
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
De case studies in het kader van het onderzoek "Werk aan de Winkel" zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofd rapport zijn genoemd. Na een...
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofdrapport zijn ·genoemd. Na een beschrijving van het winkelareaal, zijn op basis van een indeling van...
book 1999
document
Louw, E. (author), Nijkmap, P. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Van Duin, L. (author), Graafland, A.D. (author)
book 1991
document
Van den Ham, C. (author), Jansen, J. (author), Klijn, E.H. (author)
book 1988
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Gantvoort, J.T. (author), Guyt, P. (author)
Een eerste, verkennende studie over het functioneren van het winkelcentrum "Oosterhof" te Rotterdam.
book 1985
document
Wigmans, G. (author)
De Universiteiten en Technische Hogescholen leveren steeds meer akademici die hun beroepspraktijk overwegend uitoefenen in beleidsorganen van gemeenten, provincies en centrale overheid. Dit gaat vooral op voor degenen die planologie, stedebouw, volkshuisvesting, en in mindere mate voor degenen die sociale geografie, sociologie en dergelijke...
book 1982
Searched for: collection%3Air
(1 - 13 of 13)