Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)
document
Nadin, V. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author), Zhou, J. (author), Arjomand Kermani, A. (author), Mashayekhi, A. (author)
report 2015
document
Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
This article is about the strategies of Dutch cities for the historic urban core, based on empirical research done on the policy reports of twenty Dutch cities. In addition to the policy reports plans for spatial and functional interventions, initiated by the local government, were analyzed. The analysis were made in the years 2006, 2007 and...
conference paper 2011
document
Bruil, A.W. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
In this paper we present our experiences in setting up and fulfilling a role-play simulation in an academic context. This simulation was set up for the first time in February 2010 to teach 260 students in their final semester in the Bachelor, the bachelor 6, of the Faculty of Architecture how to work in interdisciplinary design and planning...
conference paper 2011
document
Van der Toorn Vrijthoff, W. (author), Hobma, F.A.M. (author), Louw, E. (author), Van Loon, S.A. (author)
report 2004
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
De case studies in het kader van het onderzoek "Werk aan de Winkel" zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofd rapport zijn genoemd. Na een...
book 1999
document
Guyt, P. (author), Van der Toorn Vrijthoff, W. (author)
zijn bedoeld als locale illustratie bij mogelijke toekomstscenario's. Het gaat daarbij om de vraag, welke verschillende situaties in een gemeente denkbaar zijn bij de twee groeiscenario's en de verschillende consumententypen, zoals die in het hoofdrapport zijn ·genoemd. Na een beschrijving van het winkelareaal, zijn op basis van een indeling van...
book 1999
document
Van der Toorn Vrijthoff, W. (author), Dewulf, G. (author)
book 1996
document
Van der Flier, K. (author), Van der Toorn Vrijthoff, K. (author)
De titel 'Van integraal beheer op wijkniveau naar beheer van woonmilieu's' is weliswaar lang maar geeft een goede karakterisering van het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt. Het onderzoek is gestart met de vraag wat de voorwaarden zijn om te komen tot meer integraal beheer op wijkniveau. Bij het zoeken naar deze voorwaarden zijn wij gestuit...
book 1994
Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)