Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)
document
Van Vliet, M. (author), Zwolsman, G. (author), Joziasse, J. (author)
De waterkwaliteit van rivieren is het meest kritisch tijdens hydrologische extremen en onder hoge watertemperaturen. Uit verkennende studies naar effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit in de Rijn (Zwolsman & Van Bokhoven, 2007) en Maas (Van Vliet & Zwolsman, 2007) is gebleken dat er in het algemeen een verslechtering van de...
report 2008
document
Unesco-IHE (author)
The pressure on the Urban Wastewater Systems (UWwS) increases as urbanization continues relentlessly and climate change appears to lead to more extreme rainfall events. These pressures have a negative effect on the efficiency of UWwS to reduce the urban pollution reaching water-receiving systems. One of the main causes of the problem is that the...
report 2008
document
Van Vliet, M.T.H. (author)
report 2006
document
Van Bokhoven, A.J. (author)
In this research the effect of hydrological extremes on water quality are studied for the Rhine River, in order to assess potential water quality effects of climate change. The water quality of the Rhine was studied for the periods 1975-1977 and 1987-2005. During these periods eight hydrological extremes occured, five of which being classified...
report 2006
Searched for: collection%3Air
(1 - 4 of 4)