Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)
document
Norrman, J. (author), Volchko, Y. (author), Maring, L (author), Hooimeijer, F.L. (author), Broekx, S. (author), Garcao, R. (author), Beames, A. (author), Kain, J.H. (author), Ivarsson, M. (author), Touchant, K. (author)
Land take as a result of urbanization is one of the major soil threats in Europe. One of the key measures to prevent further urban sprawl and additional land take, is redevelopment of urban brownfields: underused urban areas with, in many cases, soil and groundwater pollution. The latter issue can be a bottleneck for redevelopment of brownfields...
report 2015
document
Van der Krogt, R.P.J. (author), De Weerdt, M.M. (author)
Planning can be a valuable tool for supporting a wide array of real-world problems, such as logistics, manufacturing and control. However, these applications are often highly dynamic, resulting in plans that require updating. In such situations, plan repair methods can be used to adapt the plan. In this paper, we propose a general framework for...
report 2004
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Immers, L.H. (author), Egeter, B. (author)
Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en streekvervoer tot de verantwoordelijkheid van de...
report 1996
document
Buis, J. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Transportweerstanden bestaan vaak uit tijd- en kostenelementen die tijdstipafhankelijk zijn (dienstregelingen, waterhoogten, venstertijden, etc). De vervoerwijzekeuze in het goederentransport is hiervan sterk afhankelijk. In het afstudeerontwerp is een model ontwikkeld om...
report 1996
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiënt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliën, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author)
Rapport in opdracht van Overleg Ruimtelijke Investeringen (ORI). ARGUS is een stelsel van zeer snelle en frequente treinverbindingen tussen de vier grote steden in de Randstad en Schiphol. Het kan gekarakteriseerd worden als een metropolitaan stelsel, bedoeld voor verplaatsingsafstanden van interregionaal niveau, doch met snelheden die...
report 1993
document
De Boer, E. (author), Salverda, J. (author)
Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland, Afdeling Planstudie en Verkeerszaken. Een studie van de economische aspecten van een wegverbinding dient verband te leggen tussen de economische ontwikkeling van het doorsneden gebied, de aanwezige infrastructuur en de gewenste infrastructuurverbetering. In hoofdstuk twee van dit...
report 1989
Searched for: collection%3Air
(1 - 10 of 10)