Searched for: collection%3Air
(201 - 220 of 286)

Pages

document
Raaymakers, A. (author)
"Als je oud wordt moet je de buurt uit" is een beschrijving van een planologisch onderzoek onder ouderen in de Da Costabuurt, een stadsvernieuwingsbuurt in Amsterdam Oud-West. Ervaringen en meningen van ouderen zij het uitgangspunt van dit onderzoek. Door groepsgesprekken en individuele interviews worden de knelpunten die zij ervaren in het...
book 1987
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Swets, H.L. (author)
book 1987
document
Poppenk, R.W. (author), Van der Pennen, T. (author), Wind, F. (author)
De realisering van het nieuw te bouwen verzorgingstehuis Zijloever in Leiden-Noord verkeert al jaren in een impasse. Eind 1986 ontstond een mogelijkheid iets aan de oplossing van dit probleem te doen. Die oplossing zou dan dienen in te spelen op nieuwe zorginhoudelijke ideeën, waardoor meer mogelijkheden voor langer zelfstandig wonen geschapen...
book 1987
document
Van de Hoef, H.A. (author), Immers, L.H. (author), Van Lopik, J.H. (author)
In deze bijdrage wordt de opzet beschreven van een informatiesysteem waarin de bereikbaarheid van de in de Provincie Utrecht gelegen (en geplande) bedrijfsterreinen wordt vastgelegd. Teneinde het begrip bereikbaarheid te kunnen kwantificeren is een objectieve beoordelingsmaat vastgelegd die is opgebouwd uit drie componenten: de landelijke (macro...
report 1987
document
Van Duin, L. (author)
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Priemus, H. (author), Buwalda, D. (author)
book 1987
document
Nijholt, H. (author)
book 1987
document
Ruff, A.R. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
Het verloop van de planning en uitvoeririg van diverse sectorale projecten is in Nederland dikwijls moeizaam. Dit verloop wordt veelal gekenmerkt äoor kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers....
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
Van Heijningen-de Zoete, J.C. (author), Van Ameron, H.W.J. (author)
Leven en werk van de kunstschilder Hendrik Jan (1776-1833) en diens zoon Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1874) zijn nauw verbonden met het kunstonderwijs in Arnhem en Leiden. De vroegste geschiedenis van de Arnhemse Kunstakademie is niet te denken zonder de invloed van Hendrikjan van Amerom. Als "eerste tekenmeester" bepaalde hij dertig jaar...
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Wind, F. (author), Houben, P.P.J. (author), Westra, H. (author)
book 1987
document
Vervaet, A. (author)
book 1987
document
Van Schaik, A. (author)
Deze aflevering in de serie 'Volkshuisvesting in theorie en praktijk' behandelt de diskrepantie tussen de huurbepaling van nieuwbouwwoningen en de huuraanpassingen in de voorraad. Allereerst wordt ingegaan op enkele publikaties die op de relatie tussen deze twee overheidsinstrumenten wijzen . Vervolgens worden onderzoeksresultaten gepresenteerd:...
book 1987
document
Bertholet, P. (author), Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author)
book 1987
document
Klijn, E.H. (author), Koolma, H.M. (author)
De volkshuisvesting is de afgelopen jaren een probleem rijker geworden: het verval van naoorlogse woningcomplexen. Het is een probleem dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. De landelijke pers vindt er regelmatig stof in voor aangrijpende verhalen. Het woord betonrot is uitgevonden en gemeengoed geworden. Gemor tegen de 'moderne...
book 1987
document
Mulder, A. (author), Kroes, J.H. (author), IJmkers, F. (author)
book 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
Searched for: collection%3Air
(201 - 220 of 286)

Pages