Searched for: collection%3Air
(281 - 286 of 286)

Pages

document
Harmsen, T.W. (author)
In 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' wordt een beschrijving gegeven van het even en het werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen, die leefde van circa 1628 tot 1717. Aan de hand van deze levensbeschrijving en werkmethoden van deze prominente landmeter wordt op originele wijze inzicht gegeven in de historie van de landmeetkunde en...
book 1978
document
Micheels, S. (author)
In deze skriptie wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom het basisbesluit (het besluit waarin de Rijksdienst voor het Nationale Plan haar wettelijke grondslag kreeg) juist zo geworden is, als het op 15 mei 1941 werd afgekondigd. Het beantwoorden van die vraag vereist inzicht in verschillende faktoren, die van invloed zijn geweest op de...
book 1978
document
Priemus, H. (author), Sjoer, E. (author)
book 1977
document
Glasbergen, P. (author), Wessel, J. (author), Baltissen, J.H.P. (author), Compaijen, C.J. (author), Groenenberg, M.C. (author), Kuijpers, C.B.F. (author)
De samenhang binnen en onderlinge afstemming tussen beleidsterreinen vormt een van de kernproblemen van het moderne overheidsbeleid. Evenals op andere beleidsterreinen wordt op dat van de waterhuishouding naar een samenhangende beleidsvoering gestreefd. Dit zgn. integrale waterbeheer zal volgens inzichten ontvouwd in de Regeringsnotitie "Omgaan...
book
document
Kullberg, J. (author)
book
document
Leergang georganiseerd door de Centrale Commissie voor Studiebelangen in samenwerking met de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, gehouden op 28, 29, 30 en 31 januari 1947 te Delft.
book 1947
Searched for: collection%3Air
(281 - 286 of 286)

Pages