Searched for: collection%3Air
(39,721 - 39,740 of 45,774)

Pages

document
Kopinsky, M.K. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1987
document
Hartmann, K. (author), Bollerey, F. (author)
book 1987
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1987
document
Klijn, E.H. (author), Koolma, H.M. (author)
De volkshuisvesting is de afgelopen jaren een probleem rijker geworden: het verval van naoorlogse woningcomplexen. Het is een probleem dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. De landelijke pers vindt er regelmatig stof in voor aangrijpende verhalen. Het woord betonrot is uitgevonden en gemeengoed geworden. Gemor tegen de 'moderne...
book 1987
document
Meijer, F. (author)
book 1987
document
Mulder, A. (author), Kroes, J.H. (author), IJmkers, F. (author)
book 1987
document
Jacabs, J.J. (author), Van Hoorn, F. M.M. (author), Van Doy, C.M. (author), Rolf, R. (author), Muller, W. (author), Kruit, J.J. (author), Van Maurik, F. (author)
book 1987
document
Albers, L.H. (author)
'Het gewichtloze gewogen' behandelt enkele aspekten van moderne beslissingsmethoden. Deze maken het mogelijk besluiten te baseren op soorten gegevens die vroeger als ongeschikt voor rationele analyse werden beschouwd, omdat zij 'onmeetbaar' zouden zijn. Als voorbeeld zijn 63 landgoederen in Zuid-Kennemerland genomen. Daarvan is middels criteria...
book 1987
document
Bertholet, P. (author), Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author)
book 1987
document
Regtien, P.P.L. (author)
book 1987
document
Mijer, F. (author)
book 1987
document
Proceedings of the Symposium on the occasion of the 95th anniversary of the 'Mijnbouwkundige Vereeniging', Delft University of Technology Delft, The Netherlands, November 3-4 , 1987
book 1987
document
Atman, R. (author)
book 1987
document
Bisschoff, E. (author), Vossen, K. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Van Eijk, J.J.A.M. (author)
book 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
document
Jansen, G.R.M. (author), Den Adel, D.N. (author)
Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de kwalitatieve variabelen die een rol spelen bij de routekeuze van automobilisten in het woon-werkverkeer. Deze studie gaat vooraf aan een bestudering van het routekeuzegedrag met behulp van zogenaamde stated-preference technieken, waarin ook kwalitatieve variabelen worden betrokken.
book 1987
document
Van Heijningen-de Zoete, J.C. (author), Van Ameron, H.W.J. (author)
Leven en werk van de kunstschilder Hendrik Jan (1776-1833) en diens zoon Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1874) zijn nauw verbonden met het kunstonderwijs in Arnhem en Leiden. De vroegste geschiedenis van de Arnhemse Kunstakademie is niet te denken zonder de invloed van Hendrikjan van Amerom. Als "eerste tekenmeester" bepaalde hij dertig jaar...
book 1987
document
Staal, R.H.A. (author), Klop, J.A. (author), Van de Ven, M.J.J.M. (author)
book 1987
Searched for: collection%3Air
(39,721 - 39,740 of 45,774)

Pages