Searched for: collection%3Air
(39,721 - 39,740 of 43,193)

Pages

document
De Hoop, A.T. (author)
book 1975
document
Pipekaru, T. (author)
2e druk
book 1975
document
Goldschvartz, J.M. (author), Niessen, A.K. (author), Boone, W. (author)
Proceedings of the 5th international conference organized by the Department of Applied Physics of the Delft University of Technology, Noordwijkerhout, the Netherlands, 28-31 July 1975.
book 1975
document
Blok, H. (author)
In deze handleiding wordt de theorie van het electromagnetische veld behandeld, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan die aspecten van de theorie die van belang zijn voor de electrische energietechniek.
book 1975
document
De Hoop, A.T. (author)
book 1975
document
Koiter, W.T. (author)
Obituary of prof. C.B. Biezeno, written by his former PhD candidate and his later colleague prof. W.T. Koiter.
journal article 1975
document
Adriaanse, D.J. (author)
book 1975
document
Paumen, J.J.M. (author)
Naar het afstudeerwerk van ir. J.J.M. Paumen vakgroep betonkonstrukties T.H. Delft 1975.
report 1975
document
De Pater, A.D. (author), Kalker, J.J. (author)
Proceedings of the Symposium of the International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM), Enschede, Netherlands, 20-23 Agust 1974.
book 1975
document
Kalkwijk, J.P.Th. (author)
public lecture 1975
document
De Boer, W.E. (author)
doctoral thesis 1975
document
De Groot, M.B. (author)
Aanpassing van beschikbare formules om zo te komen tot een practisch bruikbare rekenmethode voor het bepalen van de stabiliteit van breuksteen in een drempelconstructie.
report 1975
document
Golten, C. (author), Scheffers, W.A. (author)
journal article 1975
document
Geldof, H.J. (author)
Bij de berekening van het sedimenttransport door een stroom met een dwarsdoorsnede waarvan de diepte niet veel kleiner is dan de breedte, kan men niet zonder meer de formules voor oneindig brede stromen toepassen. De zijwanden, van de goot of het kanaal beïnvloeden de grootte van de schuifspanning langs de bodem. Omdat ook bij de proeven over...
report 1975
document
Van Gorkum, W. (author), Kempenaar, K. (author)
report 1975
document
Hing, T.T. (author)
doctoral thesis 1975
document
Atjak, M.G. (author)
public lecture 1975
document
Bootsma, J. (author)
doctoral thesis 1975
document
Berenschot, G. (author), Van de Spiegel, C.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
Den Hertog, J.F. (author)
doctoral thesis 1975
Searched for: collection%3Air
(39,721 - 39,740 of 43,193)

Pages