Searched for: collection%3Air
(41 - 54 of 54)

Pages

document
Buis, J. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Transportweerstanden bestaan vaak uit tijd- en kostenelementen die tijdstipafhankelijk zijn (dienstregelingen, waterhoogten, venstertijden, etc). De vervoerwijzekeuze in het goederentransport is hiervan sterk afhankelijk. In het afstudeerontwerp is een model ontwikkeld om...
report 1996
document
van de Stadt, E.C. (author)
doctoral thesis 1995
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiƫnt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliƫn, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Boneschanscher, N. (author)
doctoral thesis 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author)
Rapport in opdracht van Overleg Ruimtelijke Investeringen (ORI). ARGUS is een stelsel van zeer snelle en frequente treinverbindingen tussen de vier grote steden in de Randstad en Schiphol. Het kan gekarakteriseerd worden als een metropolitaan stelsel, bedoeld voor verplaatsingsafstanden van interregionaal niveau, doch met snelheden die...
report 1993
document
Louw, E. (author), Nijkmap, P. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Van Duin, L. (author), Graafland, A.D. (author)
book 1991
document
De Boer, E. (author), Salverda, J. (author)
Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland, Afdeling Planstudie en Verkeerszaken. Een studie van de economische aspecten van een wegverbinding dient verband te leggen tussen de economische ontwikkeling van het doorsneden gebied, de aanwezige infrastructuur en de gewenste infrastructuurverbetering. In hoofdstuk twee van dit...
report 1989
document
Van den Ham, C. (author), Jansen, J. (author), Klijn, E.H. (author)
book 1988
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Gantvoort, J.T. (author), Guyt, P. (author)
Een eerste, verkennende studie over het functioneren van het winkelcentrum "Oosterhof" te Rotterdam.
book 1985
document
Wigmans, G. (author)
De Universiteiten en Technische Hogescholen leveren steeds meer akademici die hun beroepspraktijk overwegend uitoefenen in beleidsorganen van gemeenten, provincies en centrale overheid. Dit gaat vooral op voor degenen die planologie, stedebouw, volkshuisvesting, en in mindere mate voor degenen die sociale geografie, sociologie en dergelijke...
book 1982
Searched for: collection%3Air
(41 - 54 of 54)

Pages