Searched for: collection%3Air
(40,881 - 40,900 of 45,774)

Pages

document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
Van Fulpen, H. (author)
Dit projekt werd uitgevoerd door een onderzoeksgroep van de Afdeling der Bouwkunde, technische Hogeschool, Delft
book 1983
document
De Jong, T. (author)
Architektuurtypologie kan worden gezien vanuit een wetenschappelijke optiek of als instrument ten behoeve van de kritische beschouwing van architektuur en stedebouw; vooral de ontwerper kan de kennis van dit vakgebied gebruiken om te komen tot meer inzicht in zijn eigen werk. Zowel verdieping van de theoretische kennis als een beter...
book 1983
document
Bogaerts, M.J.M. (author)
book 1983
document
Klaassen, K.B. (author)
Het meten heeft een lange historie: reeds 4000 jaar voor Christus voerden de Babyloniërs en Egyptenaren sterrekundige metingen uit. Door de eeuwen heen heeft het meten een wijde vlucht genomen. Tegenwoordig vormt het meten dan ook een essentieel onderdeel van het bedrijven van wetenschap en techniek. Het elektrotechnisch meten (het meten in en...
book 1983
document
Vulperhorst, L. (author)
book 1983
document
Timmerman, H. (author)
Technische produktiemiddelen die door een computer worden gestuurd, zijn volop in ontwikkeling. Hiermee wordt het mogelijk een fabriek geheel te automatiseren van produktontwerp tot vervaardiging van het gerede produkt. De Stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft nagegaan wat hiervan de betekenis is voor onze industrie. Met flexibele produktie...
book 1983
document
Van Hemert, P.A. (author), Lelieveld, H.L.M. (author), La Rivière, J.W.M. (author)
Biotechnology in Developing Countries aims to be more than the cleverly chosen combination of two hot topics of today. It is obvious that Biotechnology, as the technology of using microorganisms and tissue cells, has certain intrinsic advantages over other technologies in the setting of a Developing Country. In fact not only beer and wine making...
book 1983
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1983
document
Houben, P. (author)
In dit deel wordt het belang van "maatschappelijke participatie" voor onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de ouderenhuisvesting geschetst. Aangetoond wordt waartoe de hantering van dit uitgangspunt kan leiden.
book 1983
document
Schönfeld, J.F.P. (author), De Koning Gans, P.J. (author)
Deze publikatie is het resultaat van een studie die zich richt op een vijftal sectoren: - Voedselwinning uit zee; - Olie- en gaswinning in diep water; - Zeemijnbouw; - Duurzame energiebronnen op zee; - Beheersing van het zeemilieu. De nadruk van de studie ligt op nieuwe industriële mogelijkheden die zich voor Nederland in de toekomst op de...
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
Zorn, N.F. (author)
The aim of this report is to give an insight into what happens in a reinforced concrete pile during driving, and to contribute to design requirements for the loading case pile driving. Since the behaviour of stress waves in piles is influenced by a various number of parameters, the fewest of which result in linear relations, models are presented...
report 1983
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
document
Van den Bleek, C.M. (author), Gerritsen, A.W. (author)
book 1983
document
Verruijt, A. (author)
book 1983
document
Laurent, C.J.C.M. (author)
doctoral thesis 1983
document
Buijsingh, P.D. (author), Zoet, R. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1983
document
Van Dam, P.G. (author), Mineur, W.P.C. (author)
report 1983
document
Koenen, C. (author)
Summary in Dutch
doctoral thesis 1983
Searched for: collection%3Air
(40,881 - 40,900 of 45,774)

Pages