Searched for: collection%3Air
(41,661 - 41,680 of 44,048)

Pages

document
Nijssen, Th. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1967
document
Oversluizen, M. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1967
document
van der Vaart, J.C. (author)
report 1967
document
Blom, J.J.H. (author)
report 1967
document
Almering, J.H.J. (author)
journal article 1967
document
Witteveen, J. (author)
Na een verklarende inleiding wordt het gedrag besproken van parallelogramvormige platen in de hoekpunten belast met afwisselend naar boven, resp. naar beneden gerichte puntlasten. Bijzondere gevallen hiervan zijn de vierkante plaat, bekend als het belastingsgeval van Nadai, en de ruitvormige plaat. Met behulp van dit laatste belastingsgeval kan...
journal article 1967
document
Wittenberg, H. (author)
report 1967
document
van der Neut, A. (author)
report 1967
document
Boeker, J. (author), De Vries, H. (author)
report 1967
document
van den Broek, P.Ph. (author)
report 1967
document
Verwijzing naar Heron (14) nr. 3 inzake artikel van R. Soerjadi "Over de berekeningvan profielgrootheden van veelhoekige doorsneden".
journal article 1967
document
van der Neut, A. (author)
report 1967
document
van den Broek, P.Ph. (author)
report 1967
document
journal article 1967
document
Blom, J.J.H. (author), Bremer, A. (author)
report 1967
document
Gerlach, O.H. (author)
report 1967
document
Bannink, W.J. (author), Reyn, J.W. (author)
report 1967
document
Bijvoet, U.H.C. (author), Spaans, J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1967
document
Nouwens, L.W. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1967
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967
Searched for: collection%3Air
(41,661 - 41,680 of 44,048)

Pages