Searched for: collection%3Air
(41,701 - 41,720 of 46,269)

Pages

document
Janssen, J. (author), Kruyt, H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1982
document
Geldof, H.J. (author)
Bij de experimenten met de sedimentatiebalans in 1979 en 1980 zijn sedimentmonsters gebruikt bestaande uit verschillende zandsoorten. Deze soorten zijn verkregen door herhaalde uitzeving van modelzand dat reeds in het laboratorium aanwezig was. Daarvoor zijn draadzeven gebruikt met een maaswijdte-interval waarvan de verhouding tussen boven- en...
report 1982
document
Schoenmaker, G.J.W. (author), Van Dixhoorn, R. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1982
document
Van Egmond, L.C. (author), Goossens, M.L. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1982
document
Van Acker, W.P. (author), Jansen, F. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1982
document
Van der Put, T.A.C.M. (author)
report 1982
document
Van den Berg, P.C. (author), Versendaal, R. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1982
document
Koomen, C.J. (author)
doctoral thesis 1982
document
Wardenier, J. (author)
doctoral thesis 1982
document
Kortekaas, M.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1982
document
Van Amerongen, J. (author)
doctoral thesis 1982
document
Schippers, H. (author)
doctoral thesis 1982
document
Doorenbosch, F.X.M. (author)
doctoral thesis 1982
document
Van den Berg, M.S. (author)
doctoral thesis 1982
document
Beeren, W.A.L. (author)
Het functionalisme, het Nieuwe Bouwen, is een bij uitstek internationale beweging geweest; internationaal naar de maatstaven van toen eerst Europees (west- en oost-) , na 1933 wanneer Duitsland en Rusland afvallen, verspreidt het zich ook over andere continenten.
book 1982
document
Nio, M. (author), Spuijbroek, L. (author), Vlot, G. (author), Zaal, C. (author)
Silling. Tijdschrift in boekvorm
book 1982
document
Wigmans, G. (author)
De Universiteiten en Technische Hogescholen leveren steeds meer akademici die hun beroepspraktijk overwegend uitoefenen in beleidsorganen van gemeenten, provincies en centrale overheid. Dit gaat vooral op voor degenen die planologie, stedebouw, volkshuisvesting, en in mindere mate voor degenen die sociale geografie, sociologie en dergelijke...
book 1982
document
Keizer, C. (author)
doctoral thesis 1982
document
Agema, J.F. (author)
Ontwerp en uitvoering van dijken en andere waterkeringen, belastingen, grenstoestanden, geo-hydrologische overwegingen, landschap, constructie onderdelen, uitvoering, voorbeeld.
lecture notes 1982
document
Van Acker, W.P. (author), Van den Berg, P. (author), Boonen, M. (author), Van den brekel, L. (author), Brink, L. (author), Ten Feld, B. (author), Jansen, F. (author), Krop, J. (author), Nijdam, E. (author), Peeters, J.P. (author), Roza, M. (author), Versendaal, R. (author), Viets, N. (author), Vorst, F. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1982
Searched for: collection%3Air
(41,701 - 41,720 of 46,269)

Pages