Searched for: collection%3Air
(42,461 - 42,480 of 46,213)

Pages

document
Dekker, J. (author), Kuipers, J. (author), Ploos van Amstel, H. (author)
Tests were carried out on 100 specimens of Canadian Douglas fir plywood to verify that reasonably good agreement exists between the buckling theories and the actual behaviour of plywood. From load-deflection curves values for a critical buckling strength can be determined, which are in good agreement with theoretical values in the case of simply...
journal article 1978
document
Schuitman, A. (author)
Dit boekje bevat een aantal vraagstukken over stelsels differentiaalvergelijkingen (lineair en met constante coefficienten). Bijna alle vraagstukken hebben als uitgangspunt een redelijk eenvoudige matrix: de eigenwaarden en eigenvectoren zijn met betrekkelijk weinig moeite op te sporen. Uitgave in opdracht van de Vereniging voor Studie- en...
book 1977
document
Prak, N.L. (author)
book 1977
document
Priemus, H. (author), Sjoer, E. (author)
book 1977
document
Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek (author)
Met deze brochure wil het I.S.0. een overzicht geven van zijn ontstaansgeschiedenis, organisatie, werkterrein, lopend en voorgenomen onderzoek, interne en externe relaties en publikaties. Ons streven is op deze wijze een ruime bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het instituut. Wij hopen dat de lezer aldus een duidelijke indruk zal...
book 1977
document
Kieboom, A.P.G. (author), Van Rantwijk, F. (author)
The major aim of this book is to provide preparative organic chemists with the insight and the know-how necessary to apply catalytic hydrogenation and hydrogenolysis to synthetic problems. Several texts on hydrogenation and hydrogenolysis are available, but the authors feel that many chemists will welcome a book in which more attention has been...
book 1977
document
Grinberg, D.I. (author)
book 1977
document
Boogaerdt, J.P. (author), Van Gennip, H.M. (author), Scheepstra, H.K. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
document
Vink, F. (author)
book 1977
document
Tijdeman, H. (author)
Exploratory wind-tunnel experiments in high-subsonic and transonic flow on a conventional airfoil with oscillating flap and a supercritical airfoil oscillating in pitch are described. In the analysis of the experimental results, emphasis is placed upon the typical aspects of transonic flow, namely the interaction between the steady and unsteady...
doctoral thesis 1977
document
Volker, L.G. (author)
Deze studie is gericht op een onderzoek naar een doelmatige methode van de Raming-van-Kosten voor civieltechnische werken uit te voeren door een internationaal-opererende nederlandse aannemingsonderneming. Niet slechts zal de Raming-van-Kosten de grondslag dienen te verschaffen voor het vaststellen van de aanbiedingsprijs doch daarnaast zal de...
doctoral thesis 1977
document
Van Amelsvoort, J.M. (author), Arteaga Weill, J.L.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
document
Hoogenboom, J.E. (author)
doctoral thesis 1977
document
Van Erp, J. (author), De Jonge, J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1977
document
Priemus, H. (author)
public lecture 1977
document
Mischgofsky, F.H.M. (author)
doctoral thesis 1977
document
Hendrikx, J.A. (author)
doctoral thesis 1977
document
Vervoorn, P.M.M. (author)
doctoral thesis 1977
document
Van Rooij, H.J.M. (author)
doctoral thesis 1977
document
Struik, L.C.E. (author)
doctoral thesis 1977
Searched for: collection%3Air
(42,461 - 42,480 of 46,213)

Pages