Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(5,541 - 5,554 of 5,554)

Pages

document
Ortt, F.L. (author)
Beschrijving van de oeververdediging en oevervoorzieningen langs het Kanaal door Voorne.
report 1893
document
Wisboom, D.W.P. (author)
Methode om aan de hand van oppervlaktemetingen het debiet van een watergang te bepalen.
report 1893
document
Ortt, F.L. (author)
Analyse van het onderhoud van grindwegen op de Zuidhollandse Eilanden in de periode tot 1890.
report 1893
document
Lely, C. (author)
Nota nr. 8 over de vergelijking van de verschillende ontwerpen tot droogmaking van de Zuiderzee.
report 1892
document
Anonymus, A. (author)
Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889.
report 1889
document
Caland, P. (author)
Verslag over de stormvloed van 14/15 oktober 1881, beschrijving van schade, ondergelopen gebieden en waterstanden.
report 1882
document
Lely, C. (author)
Verhandeling waarin betoogd wordt dat het graven van een Keulsche Vaart tussen Amsterdam en de Rijn (via de Vecht, Utrecht, Vreeswijk, Vianen naar Gorinchem) nauwelijks een betere oplossing is dan het verbeteren van de vaart van Amsterdam naar de Rijn via Gouda. Lely pleit er dan ook voor om die Keulse vaart niet aan te leggen, en wat geld te...
report 1881
document
Caland, P. (author)
Verslag over de stormvloed van 30/31 januari 1877, beschrijving van schade, ondergelopen gebieden en waterstanden, dijkdoorbraken, bresinformatie.
report 1877
document
Simons, G. (author)
Kort exposé met twee tekeningen inzake de stoomgemalen (de Cruquius, de Leeghwater en de Lijnden) die de Haarlemmermeer drooggemalen hebben. Informatie over ontwerp, maten en het proefdraaien.
report 1848
document
Caland, Abraham (author)
Handboek voor het ontwerpen van dijken, waterkeringen, onderhoud van duinen en ontwerp van bodem- en oeverbeschermingen.
report 1833
document
Blanken, J. (author), Goudriaan, A.F. (author), van Utenhove, J.M.C. (author), Moll, G. (author), Donker, W.B. (author)
Plan van Jan Blanken voor de verbetering van de afvoer van de Rijn (en Waal) door het graven van een nieuwe afwatering vanaf Werkendam door de Biesbosch naar de Amer (de Nieuwe Merwede), en het afsluiten van de Beneden Merwede bij Hardinxveld. Deze tekst is de presentatie van zijn plan bij het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen. In 1815 had...
report 1819
document
Zillesen, C. (author)
Plan om overstromingen door ijsdammen in de grote rivieren te voorkomen door de aanleg van kraanduikers. Dit zijn constructies die bij oplopende waterstand door een ijsdam de waterstand gaan verlagen door gecontroleerd water te laten weglopen.
report 1812
document
Van Bleiswyk, P. (author)
Nederlandse vertaling door dr. Jan Esdré uit 1778 van het oorspronkelijk latijnse proefschrift van Mr. Pieter van Bleiswyk uit 1745 (Universiteit van Leiden) "Specimen Physico Mathematicum inaugerale de Aggeribus". De vertaling is rijkelijk voorzien van uitleg en commentaar van Esdré. In dit proefschrift wordt voor het eerst een beschouwing...
report 1778
document
Goudriaan, Barent (author), Pierlink, Jacob (author)
De Hollandse Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem heeft regelmatig wedstrijden uitgeschreven voor een essay dat een maatschappelijk of technisch probleem oplost. In 1757 en 1758 is als vraag uitgeschreven: “Welke is de beste weg om op de kortste, de zekerste en de minst kostbare wyze een Dykbreuk te stoppen?” Deze vraag is in die jaren...
report 1760
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(5,541 - 5,554 of 5,554)

Pages