Searched for: contributor%3A%22Arends%2C+G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Van Gorkum, C.O.M. (author)
Introduction Contractors and clients in the construction industry are increasingly interested in possibilities to reduce CO2 emissions and energy consumption. In the civil engineering industry most CO2 emissions are due to the production of construction materials and construction of a structure. The research focuses on the differences between...
master thesis 2010
document
Van Leeuwen, C. (author)
Het onderwerp Systems Engineering(SE) is onderwerp van veel discussie, wordt ervaren als een administrati eve plicht en leidt nog niet tot een vermindering van de faalkosten. In het uiteindelijke rapport hoop ik te kunnen bijdragen aan de verbetering van de toepassing van SE in de infratructurele sector. Systems Engineering kan bij een juiste...
master thesis 2009
document
Kiniakou, E. (author)
The preservation and the protection of the structural and architectural heritage of a country is a process that is often nowadays translated into the process of altering the function of an existing building. Through this procedure, the building gets a second chance to be revived by being suitably renovated and adjusted to the new function. The...
master thesis 2008
document
Verboom, N. (author)
Doordat de kwaliteitsbeheersing hierdoor bij de opdrachtnemer komt te liggen is bij Rijkswaterstaat systeemgerichte contractbeheersing (SCB) ingevoerd. De vraag is nu hoe ver Rijkswaterstaat is met het invoeren van SCB en welke factoren bepalend zijn voor het succesvol toepassen van SCB. Om de implementatie en de effectiviteit van SCB te bepalen...
master thesis 2007
document
Franken, M.P. (author)
master thesis 2006
document
Lever, A.W. (author)
master thesis 2006
document
den Hertog, R.W. (author)
master thesis 2005
document
Soons, C.J. (author)
De aandacht voor veiligheid is de laatste jaren enorm toegenomen. In Nederland is dit voornamelijk aangewakkerd door de cafand in Volendam (2001) en de vuurwerkramp in Enschede (2000). Binnen de transportsector hebben zich in het buitenland calamiteiten voorgedaan, zoals de brand in een skitrein in Kaprun (Oostenrijk) en de metrobrand in Daegu ...
master thesis 2005
document
Bijl, C.A. (author)
Voor het realiseren van een relatief korte oeververbinding gaat de voorkeur in Nederland uit naar het toepassen van een afgezonken tunnel. Dit heeft te maken met de enorme ervaring die er in Nederland is opgedaan met dit type tunnel en de functionele geschiktheid ervan. De methode kent echter ook een aantal nadelen, zoals het grote ruimtebeslag...
master thesis 2004
document
Bruens, J. (author)
Het spoorviaduct door Delft is een bron van ergernis voor omwonenden door de enorme geluidsoverlast en doordat het viaduct een visuele en fysieke barri is dwars door de stad. De gemeente Delft is daarom een politieke lobby gestart om het viaduct te vervangen door een spoortunnel. Daarbij zal de ruimte boven de tunnel opnieuw ingericht worden. In...
master thesis 2004
document
Arends, B. (author)
master thesis 2003
document
Van der Meijden, V.P. (author)
master thesis 2003
document
Willems, E. (author)
In de Leidse agglomeratie en in het gebied ten westen daarvan treedt een aantal uiteenlopende verkeersproblemen op. In algemene zin gaat het vooral om intensief autoverkeer dat op verschillende wegvakken congestie veroorzaakt en de leefbaarheid in de steden en dorpen aantast. De congestie belemmert ook de economische ontwikkeling. Meer in het...
master thesis 2002
document
Keulen, B. (author)
Horizontal directional drilling (HOD) is a rather simple installation technique for pipes for public infrastructure and it has therefore become increasingly popular. When HOD is started, a pilot drilling is made first; a small borehole is made in the soil along the trajectory. After the pilot drilling the borehole is enlarged with a reamer until...
master thesis 2001
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Van Schie, A. (author)
De Boortunnel Groene Hart maakt deel uit van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid. De ruim zeven kilometer lange boortunnel wordt aangelegd door het Groene Hart, tussen de plaatsen Leiderdorp en Hazerswoude-Dorp. De tunnel wordt aangelegd als een zogenaamde monotube, dat wil zeggen een grote diameter (14,5 meter) tunnel met twee rijrichtingen Bij...
master thesis 2001
document
Sandee, A.P. (author)
Voor de voorbereiding van toekomstige projecten is het gewenst dat er een ontwerphandboek voor start- en ontvangstschachten is. Dit vormt het onderwerp van dit rapport. In het handboek zijn de eisen opgenomen waaraan een grote diameter boortunnel in West-Nederlandse omstandigheden, slappe bodem en hoge grondwaterstand, dient te voldoen. Er wordt...
master thesis 2000
document
Van der Haagen, J. (author)
stadsdistributie kampt met veel problemen ten aanzien van de leefbaarheid van de omgeving en de mobiliteit van de verkeersstromen. Barrièrewerking, ruimtegebrek en congestie zijn maar enkele problemen die zich voordoen. In Utrecht zal de problematiek in de toekomst alleen maar toenemen door: • de stijging van het goederenvervoer en de...
master thesis 2000
document
Niemantsverdriet, P.F. (author)
In het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multimodaal transportcentrum (MTC) Valburg. Het MTC Valburg is een samenhangend concept waarbinnen verschillende logistieke en daarvan afgeleide functies zijn gekoppeld aan vervoer per trein, over de weg en over water. Door deze functies op een locatie met...
master thesis 1999
document
Van der Meer, T. (author)
Vanuit de veiligheidsfilosofie worden de nieuwe boortunnels in Nederland (zowel spoor- als autotunnels) doorgaans uitgevoerd met dubbele tunnelbuizen, waarbij de rijrichtingen gescheiden zijn. lo zijn frontale botsingen niet mogelijk en wordt voorkomen dat een opgetreden incident gevolgen heeft voor de andere rijrichting. Vanuit de...
master thesis 1999
Searched for: contributor%3A%22Arends%2C+G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 24)

Pages