Searched for: contributor%3A%22Beukers%2C+R.A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Beuker, J.F. (author)
Met behulp van het GAG-systeem is een front-end compiler voor SDL-PR gegenereerd. In dit verslag zal de gevolgde aanpak worden toegelicht en de opgedane ervaring worden geevalueerd.
master thesis 1990
document
Teisberg, J.A. (author)
SDL (Specification and Description Language) is a language for specification and description of telecommunication-systems. In SDL, a system can be described in a graphical way, SDL/GR (Graphical Representation), as well as in a programminglanguage-like way SDL/PR (Phrase Representation). In this report a method is described, that makes automatic...
master thesis 1989
document
Schunselaar, E. (author)
With the introduction of broadband networks new technologies such as optical networks, high speed switches, ATM/STM will be introduced. These changes in technology create other prior conditions for the network protocols. Therefore a critical examination of the present protocols and their use is necessary. Especially the datalink layer, which...
master thesis 1989
document
Brand, C.A.W. (author)
At the faculty Telecommunication and Trafficcontrol systems of the TU-Delft research up on methods to examine properties of protocols, like possible deadlocks and/of livelocks, is being done. Also the possible use of methods to extract a valid implementation from the formal protocol-specification is examined. With the use of the process-algebra ...
master thesis 1989
document
Roggeband, A.B. (author)
This graduation report describes the development of a software product, based on an analytical calculation model, for the analysis of the influence of network- and subscriber characteristics on the grade-of-service in a telecommunication network. The report describes the product requirements, modelling, software design and implementation. An...
master thesis 1989
document
Rocholl, T. (author)
Dit verslag beschrijft het ontwerp van een kleine microprocessor bestuurde bedrijfstelefooncentrale voorzien van een analoog spreekwegenet.
student report 1988
document
Oei, T.H. (author)
Van de kosten van de telecommunicatie infrastructuur nemen de lokale netten een van de grootste posten voor hun rekening. Het optimaliseren van de planningsmethoden(projectering) zou dan ook bij de ’post' lokale netten het grootste effect kunnen resorteren. Dit verslag beschrijft een aantal factoren en oplossingsmethoden die voor het projecteren...
master thesis 1988
document
Snel, E.G. (author)
CCS (Calculus of Communicating Systems) is een algebraisch formalisme waarmee onder andere protocollen beschreven kunnen worden als stelsels van communicerende processen. Belangrijk hierbij is het zogenaamde expansie-theorema, waarmee het mogelijk is van een aantal communicerende processen het gecombineerde gedrag te bepalen. Bij implementatie...
master thesis 1988
document
Wenas, M.L. (author)
Om de bestaande niet-ISDN terminals te kunnen aansluiten op het ISDN, zijn Terminal Adaptors (TA's) nodig. De TA is een apparaat dat de transmissiesnelheid van de bestaande terminal (50 tot en met 64000 bps) converteert naar de snelheid van de ISDN terminal (64000 bps). Daarnaast verzorgt TA het ISDN D-kanaal signalerings-protocol. Vooral de TA...
master thesis 1988
document
Spaans, E. (author)
Dit verslag beschrijft het ontwerp van een systeem voor het optimaliseren, voor wat betreft de kosten, van een ruraal telefoonnetwerk, dat opgebouwd is volgens de concepten van het op het laboratorium voor Automatische Verkeerssystemen in ontwikkeling zijnde rurale telefoonsysteem voor ontwikkelingslanden.
master thesis 1988
document
Sneep, R.J. (author)
Dit verslag beschrijft het ontwerp van een generator voor abonneeverkeer voor een telefooncentrale of telefoonnet. Deze generator moet een dergelijke centrale kunnen belasten en overbelasten.
master thesis 1988
document
van der Wal, J. (author)
Het rapport beschrijft de huidige en gewenste situatie voor wat betreft de informatievoorziening van de Binnendienst van het telefoondistrict Rotterdam. Verder wordt beschreven welke (delen van de) huidige systemen bruikbaar zijn in de gewenste situatie en welke nieuwe systemen nodig zijn in deze situatie.
master thesis 1988
document
Roggeband, A.B. (author), van Tienhoven, A.T. (author)
Dit taakverslag beschrijft het software onderhoud aan de SDL-syntaxchecker van het PANDORA systeem.
student report 1988
document
Boogert, G.C. (author)
Dit rapport beschrijft de specificatie en implementatie van de credit card service in een ISDN-omgeving.
master thesis 1988
document
Braham, B. (author)
Het omzetten van de specificatietaal LOTOS in de taal PSL is moeilijk, maar niet geheel onmogelijk gebleken. De problemen bij de omzetting ontstaan voor een deel door de beperkte mogelijkheden van de taal PSL, maar ook de beperkte verwerkingscapaciteit van het validatiesysteem PANDORA zorgt ervoor dat de omzetting moeizaam verloopt. Voor de...
master thesis 1987
document
Vijverberg, G.P. (author)
Op het laboratorium voor Automatische Verkeerssystemen is een algorithme voorgesteld voor het dynamisch routeren van verkeer in een hiërarchisch opgebouw telecommunicatie-net. Deze routerings methode maakt gebruik van 'flooding' of 'saturation search' voor het vinden van de beste routes. In dit verslag wordt een verbeterde procedure beschreven...
master thesis 1987
document
Hoving, H.J.L. (author)
Een praktische benadering voor het ontwikkelen van testreeksen t.b.v. conformance testen wordt gepresenteerd
master thesis 1987
document
Brummelman, R. (author)
In het kader van het 'Delft Rural Telephony System' (DRTS) project is, om een aantal abonnees aan te sluiten, een transmissiesysteem ontwikkeld dat slechts gebruik maakt van één tweedraads verbinding. Hiermee kunnen maximaal zes telefoongesprekken tegelijkertijd tot een afstand van 20 km tot stand gebracht worden. Er is hier gebruik gemaakt van...
master thesis 1987
document
Schoenmaker, M. (author)
Het doel van dit verslag is het geven van inzicht in de problematiek van distributienetwerken. Op het gebied van dialoog verkeer is al veel bekend. Het Glos netwerk is het beste, tot nu toe bekende, netwerk voor dialoog verkeer (zoals telefoon), maar helaas niet geschikt voor het afhandelen van distributie verkeer. Het Richards netwerk is het...
master thesis 1987
document
Venemans, P.H.A. (author)
Speciaal voor toepassing in rurale gebieden is een nieuw telefonie-systeem ontworpen. Na een korte schets van het systeem zal worden ingegaan op de besturings-software van de benodigde schakelpunten. Er is voor de besturing een multitasking operating system gerealiseerd, dat nauw aansluit op de CCITT specificatie- en beschrijvingstaal SDL. Met...
master thesis 1986
Searched for: contributor%3A%22Beukers%2C+R.A.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 37)

Pages