Searched for: contributor%3A%22Bezuijen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(21 - 24 of 24)

Pages

document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Verbeek, G. (author)
In diverse waterbouwkundige kunstwerken komen één of meerdere beweegbare afsluitmiddelen voor. Deze elementen vertonen een grote variatie in vorm, grootte en bewegingsrichting. Doel van de studie is om een opzet te maken voor een algemene en voor eerst globale ontwerpstrategie t.b.v. de keuzebepaling van deze afsluitmiddelen. Bij de...
master thesis 1983
document
Van Bochove, G.G. (author)
Wanneer wordt gedacht aan vernieuwing van de stuw bij Grave, kan daarbij niet voorbij worden gegaan aan de mogelijkheid de stuw te combineren met een waterkrachtcentrale. De opwekking van energie uit een waterstroom kent twee vereisten: afvoer en verval. Aan eerstgenoemde heeft Nederland geen gebrek; de Nederlandse rivieren hebben grote delen...
master thesis 1982
document
Bol, J. (author)
Als vervolg op een hierbij behorend vooronderzoek wordt het ontwerp uitgewerkt voor een scheepslift bij Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert. De liftconstructie is te verdelen in enkele onderdelen die aanwezig moeten zijn. Deze delen worden afzonderlijk beschouwd. Als eerste komt de draagconstructie aan de orde. Met gegevens uit de literatuur...
master thesis 1981
Searched for: contributor%3A%22Bezuijen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(21 - 24 of 24)

Pages