Searched for: contributor:"Bezuyen, K. (mentor)"
(1 - 9 of 9)
document
Pronk, L.M.R. (author)
Studie naar de problematiek omtrent de afvaart van Meyer-Werft schepen over de Unterems. In de monding van de Unterems (estuarium inNW Duitsland) is een kering gepland welke zowel als stormvloedkering en als stuw moet kunnen dienen. De stormvloedkerende functie dient de veiligheid van het achterland te garanderen zonder dat verdere...
master thesis 1999
document
Van Alphen, M.J. (author)
Dit afstudeerverslag omvat de studie naar de toepasbaarheid van een multifunctionele waterkering aan de rivier 'de Waal' in Zaltbommel. Zaltbommel kampt met een tekort aan bouwgrond voor woningbouw. Als de woonwijk 'de Waluwe' in Zaltbommel-zuid in hetjaar 2000 is volgebouwd heeft de gemeente geen enkele ruimte meer beschikbaar voor woningbouw....
master thesis 1999
document
Van Osch, M.J.W. (author)
Bij de kademuren die de laatste jaren in de diepere havens van Nederland gemaakt zijn, wordt de grand gekeerd door combiwanden. Dit is voor de hier gerdende grondopbouw en belastingen de meest geschikte constructievorm, deze wordt hier als 'conventionele methode' gezien. Een alternatieve manier om de grand te keren is de diepwand. Deze techniek...
master thesis 1997
document
Meijerink, W. (author)
De aanleiding van dit onderzoek was de vraag of een gewichtsmuur van Terre Armee geschikt is om als kademuur in de Waalhaven te Rotterdam te kunnen functioneren. In de Waalhaven moet een nieuwe kadeconstructie met een kerende hoogte van minstens 15,15 meter komen. Gezien de weinig draagkrachtige bodem, die bovendien zeer inhomogeen van opbouw is...
master thesis 1997
document
Van Dalen, J.W. (author)
Jetgroutkolommen worden gevormd door onder hoge druk een groutmengsel in de grond te injecteren. De grond wordt versneden, losgewoeld en vermengd met de gernjecteerde vloeistof. Door de boorbuis roterend te trekken ontstaat een cilindervormig element. Afbankelijk van het gekozen systeem geschiedt het snijden met dezelfde of met een andere straal...
master thesis 1997
document
Knibbe, M. (author)
De ontwerpstudie 'Ondergrondse Fruitopslag in de Merwehaven te Rotterdam' maakt deel uit van een studie naar het 'Bouwen van Industriele Ondergrondse Ruimten (BIOR)' van de gelijknamige deelprojectgroep van het LWI, het Land Water en Milieu Informatietechnologie programma. De deelprojectgroep BIOR is er op gericht een afwegingsmodel te...
master thesis 1997
document
Janssen, C.M. (author)
Cross-shore sediment transport is an important phenomenon in coastal engineering, which mainly accounts for the short-term changes in the coastline. To study on- and offshore transport the evolution of the beach profile is considered. For investigation of the beach profile small-scale physical models are often used. A problem in using a physical...
master thesis 1993
document
Van den Berg, J.J.M. (author)
Studie naar de haalbaarheid van een verbinding tussen de Twenthe kanalen en het Mittelland kanaal en de capaciteitsaspecten van een groot verval-kunstwerk te Enschede. In het kader van mijn afstudeerwerk heb ik deelgenomen aan een projectgroep van Rijkswaterstaat. Deze projectgroep heeft de haalbaarheid onderzocht van de doortrekking van de...
master thesis 1992
document
Delfgauw, S. (author)
In 1987 a study of small estuaries around the coast of the United Kingdom was undertaken by Binnie & Partners for the Department of Energy. The Wyre was identified as one of the most promising sites for the construction of a small tidal power scheme. The Wyre Estuary is located in Lancashire on the north west coast of England. The estuary...
master thesis 1991
Searched for: contributor:"Bezuyen, K. (mentor)"
(1 - 9 of 9)