Searched for: contributor%3A%22Bezuyen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 85)

Pages

document
Dudok van Heel, D. (author)
A feasibility study has been started with respect to the joint-free exectution of quay walls in high-performance concrete. This feasibility study has the purpose of looking for faster means of building quay walls. The use of high performance concrete is an excellent material for a faster execution of the superstructure of quay walls. The...
master thesis 2007
document
van der Zwan, N.L. (author)
master thesis 2006
document
Boer, A.J. (author)
master thesis 2005
document
Lam, K.S. (author)
Na jaren van dreigende overstromingen en wateroverlast in Europa, is het inzetten van noodoverloopgebieden in de belangstelling gekomen als maatregel om de gevolgen van ongecontroleerde overstromingen te beperken. In mei 2002 heeft de Commissie Noodoverloopgebieden advies uitgebracht over het instellen van noodoverloopgebieden in Nederland. Bij...
master thesis 2004
document
Lam, K.S. (author)
Na jaren van dreigende overstromingen en wateroverlast in Europa, is het inzetten van noodoverloopgebieden in de belangstelling gekomen als maatregel om de gevolgen van ongecontroleerde overstromingen te beperken. In mei 2002 heeft de Commissie Noodoverloopgebieden advies uitgebracht over het instellen van noodoverloopgebieden in Nederland. Bij...
master thesis 2004
document
Stalenberg, B. (author)
master thesis 2004
document
Van Dillen, R.F.R. (author)
Het rapport 'Haalbaarheidsstudie naar de toepassing van een worst als tijdelijke waterkering' gaat na of een worst als nooddijk een technisch en/of economisch haalbaar alternatief is voor huidig gebruikte methoden voor tijdelijke waterkeringen. Op dit moment wordt bij dreigend hoogwater op verschillende manieren een nooddijk gebouwd. Men kiest...
master thesis 2001
document
Nonhebel, F. (author), De Wit, M. (author)
master thesis 2000
document
Berkers, K.H.F. (author)
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste doel omvat het inventariseren van de verschillende soorten hinder voor de korte en de lange boortunnelvariant. Het tweede doel omvat het analyseren van de geconstateerde knelpunten in het Referentieontwerp en het uitwerken van een knelpunt met grote waterbouwkundige relevantie. In deelrapport I...
master thesis 2000
document
Niemantsverdriet, P.F. (author)
In het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multimodaal transportcentrum (MTC) Valburg. Het MTC Valburg is een samenhangend concept waarbinnen verschillende logistieke en daarvan afgeleide functies zijn gekoppeld aan vervoer per trein, over de weg en over water. Door deze functies op een locatie met...
master thesis 1999
document
Ridderbos, N.L. (author)
In het kader van de risicoanalyse van de toekomstige cruisesteiger van Philipsburg te Sint Maarten is in de eerste deelstudie getracht een indruk te geven van de bezwijkmechanismen van de cruisesteiger en van de invloed van de verschillende belastingen op het bezwijken van de constructie. Aan de hand van de Failure Modes and Effects Analysis ...
master thesis 1999
document
Blok, J.C. (author)
In Nederland werden in het verleden in het algemeen tunnels, die onder vaarwateren door liepen, gebouwd volgens de afzinkmethode. Heden ten dage wordt deze methode nog steeds gebruikt, al heeft deze methode concurrentie gekregen van de boormethode. Ondanks deze concurrentie heeft de afzinkmethode nog steeds veel toekomst. Om met de tijd te...
master thesis 1998
document
Stoop, D. (author)
In maart 1995 is besloten tot aanleg van de rijksweg 73-zuid, welke loopt van Venlo tot Echt, aan de oostzijde van de Maas. In het trace zijn twee tunnels en een open tunnelbak gepland. De Roertunnel bij Roermond, een van deze tunnels, was onderwerp voor mijn afstudeerproject. De tunnel heeft een lengte van circa 2300 meter en gaat door zowel...
master thesis 1998
document
Van 't Verlaat, S. (author)
De hoofdwaterkering van Dordrecht, waarvan de Voorstraat een belangrijk onderdeel vormt, is vanaf het eind van de jaren zeventig onderwerp van studie geweest. De kering voldeed niet aan de eisen van de Deltawet en moest hieraan aangepast worden. De beslissing tot de bouw van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in 1989 maakte verdere studie...
master thesis 1998
document
Hockx, J.A.W. (author)
For over three quarters of a century steel sheet pile walls are applied in geotechnical practice. For example in quay walls and construction pits in urban surroundings. Steel sheet pile walls are often composed of so called double U-profiles. These profiles consist of two single U profiles fixed in the common interlock by welding or crimping. A...
master thesis 1998
document
Sommeling, B. (author)
De infrastructuur voor de luchtvaart in Nederland dreigt tekort te gaan schieten. Er zijn in de media en in de Tweede Kamer grate discussies gaande over het hoe, waar en waarom van een uitbreiding. In dit afstudeerproject is gekeken naar de mogelijkheid van de (gedeeltelijke) verplaatsing van de luchthavencapaciteit naar een luchthaven in de...
master thesis 1998
document
Veraart, J.J.W.M. (author)
In 1986 werd in Zeeland de Oosterscheldekering officieel in gebruik genomen door H. M. Koningin Beatrix. De levensduur van de kering werd vastgesteld op 200 jaar voor de pijlers en 80 tot100 jaar voor de stalen schuiven. De stalen schuiven werderi met een speciale coating behandeld om weerstand te kunnen bieden aan het zoute water. De schuiven...
master thesis 1998
document
Dorreman, J. (author)
Balgstuwen worden over de gehele wereld toegepast. Het principe van de balgstuw is eenvoudig. Het bestaat uit een met vezels versterk, rubber doek, dat langs twee stroken aan de fundering is bevestigd. Door lucht of water in de balg te pompen, komt deze overeind en kan hij zijn functie vervullen. Deze functie kan zijn een stuw, waterkering of...
master thesis 1997
document
Aukema, E.J. (author), Joling, A.G. (author)
In geotechnical practice frequently use is made of steel sheet pile walls for soil and/or water retaining constructions. High demands are made with respect to the deformations, in particular in urban surroundings. Often these walls are composed of V- or Z-shaped profiles, whereby both profiles have their specific advantages and disadvantages. A...
master thesis 1997
document
Coopmann, S.W.M. (author)
In Nederland wordt het steeds moeilijker om bouwdokken, voor het vervaardigen van afzinkelementen van een afzinktunnel, aan te leggen. Daarom wordt uitgeweken naar reeds bestaande bouwdokken, en worden de tunnelelementen over langere afstanden en ook over zee vervoerd. De krachten en momenten die door de golfbelasting, tijdens transport over zee...
master thesis 1996
Searched for: contributor%3A%22Bezuyen%2C+K.G.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 85)

Pages