Searched for: contributor:"Binnekamp, R. (mentor)"
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Van Hoek, T.J. (author)
master thesis 2016
document
Van Alphen, M.L.M. (author)
Een aanhoudend probleem in de vastgoedontwikkeling is het afstemmen van het aanbod van woningen door de ontwikkelende partij op de vraag naar woningen van woningzoekenden. In deze masterscriptie wordt een methode ontworpen om de voorkeuren van woningzoekenden om te zetten in concrete ontwerpeigenschappen van een woning. Uit de methode volgt een...
master thesis 2016
document
De Visser, H.J. (author)
master thesis 2016
document
Reijnders, T. (author)
master thesis 2016
document
Greco, A. (author)
Net zero energy is already an ambitious target for several buildings, especially since the DIRECTIVE 2010/31/EU that requires increasing the number of nearly zero-energy buildings. The existing commercial building stock needs to be included, in order to achieve the 2020 EU environmental targets. The main barriers of zero-energy refurbishment of...
master thesis 2016
document
Schilder, M.C. (author)
This thesis focuses on the planning support systems (PSS) that are currently being applied in Dutch urban development practice. The use of PSS can support the complex urban development processes by giving insight into the urban processes by structuring and visualising spatial data, and also by supporting the communication and collaboration...
master thesis 2016
document
Pols, B. (author)
A study to construct a computer tool that helps organizations to align their real estate to the demands of the involved stakeholders, created by the new ways of working. The tool takes into account feasibility and desirability in order to provide the optimal solution. The case study for the municipality of Rotterdam shows how the AS-tool can be...
master thesis 2015
document
Pols, B. (author)
A study to construct a computer tool that helps organizations to align their real estate to the demands of the involved stakeholders, created by the new ways of working. The tool takes into account feasibility and desirability in order to provide the optimal solution. The case study for the municipality of Rotterdam shows how the AS-tool can be...
master thesis 2015
document
Veseli, B. (author)
Een businesscase laat doormiddel van een financiële berekeningen zien, of de gewenste gebiedsvisie met de daarbij behorende samenwerkingsmodel, financieel haalbaar is. Dankzij de crisis van 2008 is het voor de ontwikkelaar steeds lastiger de businesscase van een gebiedsontwikkelingsproject sluitend te krijgen. Verschillende redenen hiervoor...
master thesis 2014
document
Van den Berg, C.D. (author)
master thesis 2014
document
Verhoeff, T.J. (author)
Societal developments are timeless and occur at an ever increasing pace that affects demand for Corporate Real Estate (CRE). Real estate flexibility, as part of a CRE strategy, enables anticipation on those uncertain societal developments. Many studies refer to real estate flexibility, which could be grouped into physical, technical,...
master thesis 2014
document
Borst, J.I.M. (author)
This graduation research considers vacancy management on portfolio level from the perspective of a real estate investor. A qualitative and quantitative mis-match of the performance of vacant office buildings induces that the investor's thinking: 'tomorrow will be better', is no longer apt for the future. With the thought in mind that 'an office,...
master thesis 2014
document
De Ruijter, J.D. (author)
In dit onderzoek staat een verkenning van de dominante mechanismen centraal die mentaal eigenaarschap bij woonconsumenten kunnen bevorderen tijdens het ontwikkelproces van woningen. In de ontwikkelpraktijk is weinig bekend over de psychologie van eigenaarschap. Bovendien bevindt theorievorming over het fenomeen zich in een vroeg stadium en...
master thesis 2013
document
Valks, B. (author)
A persistent problem in Corporate Real Estate Management CREM) is the issue of aligning an organization’s real estate to its organizational objectives. In this thesis a decision-making model has been designed for the Delft UT in order to provide the organization with a solution as to how they can renew their portfolio of lecture halls. In order...
master thesis 2013
document
Truijens, J.B.F. (author)
De titel van dit onderzoek is BIM NU en BIM MORGEN. Hiermee wordt aangegeven dat het onderzoek een tweestrijd inzichtelijk maakt. Aan de ene kant laat het onderzoek zien wat er bekend is rond de effecten en investeringen in BIM, waarbij duidelijk wordt dat er nog veel gebreken zijn om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de balans is tussen...
master thesis 2013
document
Klijn, L.H. (author)
master thesis 2013
document
Struthmann, S.P.J. (author)
Gemeenten hebben de hoofdtaak om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Wanneer dit niet optimaal wordt gedaan, verminderd het resultaat op zowel maatschappelijk als financieel vlak. In dit onderzoek is een model ontwikkeld, genaamd: ‘Strategisch sturen met vastgoed’. Welk enerzijds de gemeentelijke organisatiedoelstellingen koppelt aan de...
master thesis 2012
document
Stukstette, J.F.M. (author)
Dit onderzoek richt zich op het vinden van duurzame oplossingen om regenwateroverlast in de stad te voorkomen. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat regenbuien intensiever en extremer zullen worden. Hier is het regenwatersysteem van Nederlandse steden niet op voorbereid. Om regenwateroverlast in de toekomst te voorkomen zullen aanpassingen aan...
master thesis 2012
document
Lee, C. (author)
A rational decision-making under risk is based on two conditions, modeled risk and completed information. However, due to the nature of real estate development, complex, unique and dynamic, it is difficult for developers to obtain relevant historical data and consequently the probability cannot be readily calculated. They have to deal with the...
master thesis 2011
document
Meijer, J.P. (author)
master thesis 2011
Searched for: contributor:"Binnekamp, R. (mentor)"
(1 - 20 of 23)

Pages