Searched for: contributor%3A%22Boeters%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 1 of 1)
document
Klok, P.K. (author)
De oeverbeschermende werking van riet bestaat aan de ene kant uit een vergroting van de sterkte, het wortelstelsel vormt een sterke wapening van de grond, en aan de ander kant uit een verkleining van de golf en de stroombelasting. In dit onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de invloed van riet op de golfbelasting. Om de invloed van net op de...
master thesis 1996