Searched for: contributor%3A%22Boeters%2C+R.E.A.M.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)
document
Hooimeijer, R.H. (author)
Om flora en fauna de kans te geven zich langs scheepvaartwegen te vestigen en voort te planten zijn natuurvriendelijke oevers nodig. Voor kanalen is een speciale natuurvriendelijke oever ontworpen : de natte strook. Tijdens onderzoeken naar het functioneren van de natte strook is een verondieping hiervan geconstateerd, hetgeen, in verband met...
master thesis 1997
document
Lemmens, R.J.M. (author)
Voor de verdediging van bodems en oevers en a1s fundering van waterbouwkundige constructies kunnen rijshouten zink- en kraagstukken warden toegepast. Een zinkstuk is een samenstel van rijshout en eventueel riet. Indien het zinkstuk wordt toegepast a1s oeverbescherming, is het in het a1gemeen lichter uitgevoerd en wordt van een kraagstuk...
master thesis 1996
document
Vermeulen, I. (author)
Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is gedaan, had als doel 'het bepalen voor welke afmetingen van een natte strook van een natuurvriendelijke oever een 1- of 2-dimensionale stromingsberekening moet worden gemaakt'. Bij het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met vooroeverconstructie worden berekeningen gemaakt om de...
master thesis 1996
document
Dorst, C.J. (author)
Al enige jaren geleden is Rijkswaterstaat begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheid om wilgen als oeverbescherming in kribvakken te laten fungeren, dit in het kader van PMO (Project Milieuvriendelijke Oevers) en Plan Ooievaar. Tot op heden is er zeer weinig bekend over de civieltechnische functie van de wilgen op de kribvakoevers. Om meer...
master thesis 1995
Searched for: contributor%3A%22Boeters%2C+R.E.A.M.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)