Searched for: contributor%3A%22Booij%2C+N.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 62)

Pages

document
Bloemberg, G. (author)
De maatgevende afvoer van de Rijn is bijgesteld van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s. Om nu de waterstanden op de Rijn gelijk te houden zijn maatregelen nodig. De voorkeur gaat uit naar aanpassing van de uiterwaarden. Aangezien blijkt dat een groot deel van het energieverlies bij het stromen over de zomerkaden plaatsvindt is het zinvol te...
master thesis 2001
document
Hazelhoff, M. (author)
De basis voor dit verslag is het principe "Bouwen met de Natuur" van ir. Svasek. Dit principe is later verder uitgewerkt door Dhr R.E. Waterman. Bouwen met de natuur houdt in dat bij het bouwen in de kustzone hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van de in de natuur aanwezige materialen en krachten. Het gebruik van harde constructies wordt zoveel...
master thesis 2001
document
Van Hoof, J.G.G. (author)
In deze studie is de invloed van golfdiffractie onderzocht op het golfveld achter een eiland in de Noordzee op 10 km uit de kust. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het aanleggen van een eiland voor de Nederlandse kust heeft consequenties voor deze kust. Door de...
master thesis 2001
document
Bakker, P.B. (author)
In this study, research has been done to the nature and causes of an erosion problem in Crucita by calculating wave properties along the coast and the resulting sediment transports. Furthermore measures against this erosion have been examined and a fishery port has been designed. Finally the feasibility of both these actions has been...
master thesis 2001
document
Van den Dries, D. (author)
The hydrodynamics of the coastal zone is dominated by two equally important factors: waves and currents. The waves are usually generated by the wind, while the currents may be driven by the tides, the wind, the waves, density variations or river outflows. Their combined effect has many engineering applications. The wave and current fields...
master thesis 2001
document
Schiltmans, A. (author)
This study investigates the possibilities of the development of a dedicated cacaoterminal in the port of Abidjan, Ivory Coast.The port of Abidjan is the most important port in West Africa. The port handles about 15 million tons of cargo a year. One of the main export products is cacao. The developments in the cacao industry are mainly dictated...
master thesis 2001
document
Verschuure, C. (author)
This report presents a study on an extension of the port of Klaipeda, Lithuania. The Klaipeda State Seaport Authority (KSSA) is in charge of the management and the provision of efficient hinterland connections. It considers increasing the depth to - 18 m CD at the quays necessary for attracting more cargo. This maximum depth is governed by the...
master thesis 2000
document
Bos, M. (author)
In dit afstudeerproject wordt met behulp van een fysisch model onderzoek gedaan naar de uitwisselingsprocessen die bij hoogwater optreden tussen uiterwaard en hoofdgeul van een rivier. Dit afstudeerproject geeft daarmee een vervolg aan het door Van Prooijen [19] opgezette onderzoek naar grootschalige horizontale wervels in ondiepe...
master thesis 2000
document
Klaassen, E.T.M. (author)
Shrimp farming is an important source of income in Vietnam. In the Mekong Delta several shrimp farms are established, due to its stable weather and environmental conditions making it possible to farm throughout the whole year. The farm where this research was done is an extensive culture system. In these systems, the water is exchanged using the...
master thesis 1999
document
Pronk, L.M.R. (author)
Studie naar de problematiek omtrent de afvaart van Meyer-Werft schepen over de Unterems. In de monding van de Unterems (estuarium inNW Duitsland) is een kering gepland welke zowel als stormvloedkering en als stuw moet kunnen dienen. De stormvloedkerende functie dient de veiligheid van het achterland te garanderen zonder dat verdere...
master thesis 1999
document
De Weijze, J.R. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Van Prooijen, B.C. (author)
Dit afstudeerwerk bestaat uit het ontwerpen van een fysisch model, het uitvoeren van experimenten, het verwerken van de metingen en het interpreteren van de resultaten. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 aan de hand van een probleemanalyse ingegaan op de literatuur betreffende de (ondiepe) menglaagstroming en wordt de doelstelling van het...
master thesis 1999
document
Broers, D.E. (author)
Het Noordzeekanaalgebied heeft in een aantal havengebonden sectoren een sterke positie in de Hamburg-Le Havre-range. Om deze positie te behouden is de bereikbaarheid van- de havens in het Noordzeekanaalgebied een belangrijk aspect. In dit kader is het voor de haven van Amsterdam noodzakelijk grote bulkcarriers te kunnen ontvangen. Een probleem...
master thesis 1999
document
Baaijens, A.E. (author)
In the past years the SWAN wave model was developed. SWAN is a third-generation spectral wave model for applications in coastal areas. The verification of the model has been carried out for a few laboratory and field experiments. In this thesis the DELILAH field experiment held at the property of the Field Research Facility in Duck, North...
master thesis 1999
document
Blacquière, A.R. (author)
In het kader van een afstudeerproject is een studie verricht naar de morfologische ontwikkeling van de Westerschelde sinds 1650 volgens eendimensionale rekenmodellen. De validatie van dit soort modellen is namelijk een probleem. Van de Westerschelde bestaat weliswaar een groot aantal meerdimensionale modellen, maar door de grote hoeveelheid aan...
master thesis 1998
document
Bos, G.P. (author)
Om tot een structuur voor HADES te komen is er eerst een studie gedaan naar de variabelen waar bij het ontwerp van de natte infrastructuur rekening mee moet worden gehouden. De verschillende variabelen zijn in veel gevallen afhankelijk van elkaar. De dimensies van een variabele kunnen dan niet bepaald worden, wanneer de dimensies van een andere...
master thesis 1998
document
Scaminee, P.P. (author)
This study comprises the design of the reconstruction of the main breakwater of the Tripoli Harbour in Libya. Tripoli harbour is one of the oldest harbours of North Africa situated on the Southern coast of Mediterranean Sea. The harbour as it existed in 1972 was built at the beginning of this century and was protected by two main breakwaters....
master thesis 1998
document
Zwemmer, D.J. (author)
The main objective of this examination project is to present guidelines, which may accelerate the initial phase of artificial island design. The guidelines are restricted to the field of hydraulic engineering as only artificial islands in open sea are considered. Initially an extensive literature research was performed, not only with regard to...
master thesis 1998
document
Van der Wildt, H. (author)
Due to increasing dredging costs, especially in ports and estuaries where the bed often contains contaminated substances, an increased tendency is observed to the investigation for more structural solutions to prevent deposition. Before however applying such engineering schemes a thorough knowledge of the sediment dynamics is needed. In the...
master thesis 1998
document
Pals, H. (author)
master thesis 1998
Searched for: contributor%3A%22Booij%2C+N.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 62)

Pages