Searched for: contributor%3A%22Booij%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Mertens, M. (author)
In VAN GENT [2004] graphs were presented in which the datasets of VAN DER MEER [1988] and VAN GENT ET AL. [2003] were compared, but in this comparison a number of parameters were not correctly transformed into a comparable format. In this M.Sc. thesis after an extensive analysis to the datasets all parameters of the datasets of Van der Meer were...
master thesis 2007
document
Roubos, A.A. (author)
Gedurende het ontwerpproces van bodembescherming nabij kademuren krijgt de constructeur te maken met diverse onzekerheden. Hij moet zowel rekening houden met toekomstige schaalvergroting van de scheepvaart, ontwerpformules die maar in beperkte mate aan de praktijk zijn getoetst en veiligheidseisen die aan een de kademuur worden gesteld....
master thesis 2006
document
van der Sande, M.B. (author)
master thesis 2006
document
Nooij, S. (author)
master thesis 2006
document
Van Blaaderen, E.A. (author)
For the calculation of bottom protection in harbours near quay-walls, analytical formulas are used. The current experiences suggest an overestimation of load on the harbour bottom. Extensive measurements in prototype situations are very expensive. For this reason, the use of a computer model will be far more economical. However, at this moment...
master thesis 2006
document
van Dam, C. (author)
master thesis 2005
document
Nielsen, B.C. (author)
master thesis 2005
document
van der Laan, T. (author)
Grote schepen worden steeds vaker uitgerust met grote boegschroeven om beter te kunnen manoeuvreren in havens. Wanneer een schip wegvaart wordt de boegschroef gebruikt om met de voorkant van het schip van de kade weg te draaien. De straal van de boegschroef uit een tunnelbuis wekt een turbulente stroming op die loodrecht tegen een verticale...
master thesis 2005
document
de Ruijter, R. (author)
Downstream of man-made hydraulic structures, bed protections made of granular material are often used to prevent erosion of the bottom. The stones in the top layer of such granular filters must be able to withstand the hydraulic forces. Probably the best-known formula that is used to determine the stability of granular bed material is the design...
master thesis 2004
document
Bekker, M.A. (author)
master thesis 2003
document
Bekker, M.A. (author)
master thesis 2003
document
Kapinga, H.S.O. (author)
master thesis 2003
document
Mols, H.J.M.A. (author)
Gradients in sediment transport due to waves and currents cause coastal changes and sediment transport is an important subject in coastal engineering research. It is therefore necessary to predict the sediment transport rates in the coastal region. Various formulae are available to predict the sediment transport rates, for example the sediment...
master thesis 2001
document
Jansens, R. (author)
Filterconstructies hebben als doel constructies te beschermen tegen uitspoeling van grond en beschadiging door wateroverdrukken. Een granulaire filterconstructie bestaat uit een ofmeer lagen van granulairfiltermateriaal, die het onderliggende, loskorrelige basismateriaal tegenhoudt, maar het water doorlaat. Meestal wordt het criterium gehanteerd...
master thesis 2000
document
Bos, R.M. (author), Havinga, F.J. (author)
Bij overstroomde kribben in een rivier met uiterwaard zijn grootschalige horizontale wervels te verwachten. Het tijdsgemiddelde langssnelheidsprofiel in dwarsrichting is bepalend voor het ontstaan van grootschalige wervels. In het kribvak vindt een grote richtingsvariatie in ruimte en tijd plaats. Deze variatie zorgt voor een grote uitwisseling...
master thesis 2000
document
Van Herwijnen, E. (author)
Morphological changes of coastal areas are caused by sediment transport. Sediment transport is one of the most important subjects in coastal engineering research. Various models are available to predict the sediment transport rate as a function of wave height, current velocity and grain size. The reliability of these models is unknown, because...
master thesis 1999
document
Van Herwijnen, E. (author)
master thesis 1999
document
De Gunst, M. (author)
Het onderwerp van deze studie is een niet-uniforme stroming waarin sprake is van een plaatselijk verhoogde aanval op het bodemmateriaal door de lokaal hogere turbulentie. In een 15 m lange stroomgoot met een breedte van 40 cm is door middel van een backward-facing step ofwel afstap een niet-uniforme stroming gecreeerd. Om de schade aan de...
master thesis 1999
document
Van Os, P. (author)
In de kust- en waterbouw worden regelmatig geometrisch open filterconstructies toegepast. Er bestaat onduidelijkheid over het doordringen van de hydraulische be lasting in de filterlaag en de invloed daarvan op de erosie van de basislaag. Eerder onderzoek geeft het verband aan tussen de schuifspanning op de filterlaag en schuifspanning op de...
master thesis 1998
document
Jongbloed, J.W. (author)
The flow in a river bend has a large influence on the cross-sectional profile of the bend. Due to the curvature of the bend a secondary flow, which is perpendicular to the main flow, occurs. The secondary flow is directed outwards in the upper part of the cross-section and inwards in the lower part of the cross-section. It causes by means of the...
master thesis 1996
Searched for: contributor%3A%22Booij%2C+R.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 34)

Pages