Searched for: contributor:"Booy, R. (mentor)"
(1 - 4 of 4)
document
Wessels, J.F.M. (author)
Morfologische verschijnselen aan een zandkust zijn in belangrijke mate afhankelijk van de stromingscondities in de golven die op de kust breken. Het snelheidspatroon, de dissipatie van energie en de grootte van de turbulentie spelen een rol. Deze studie heeft als doel om m.b.v. een computerprogramma de snelheidsverdeling in een brekende golf uit...
master thesis 1988
document
Middendorp, P. (author)
Een schip, stilliggend in het water, wordt aangestoten door een lineaireveer bekeken.
master thesis 1977
document
Van Keulen, J. (author)
Opzet van een conceptueel en mathematisch model van een grootschalige neerstroming in rivieren.
master thesis 1974
document
Konter, J.L.M. (author)
Een zich ongestoord voortbewegende vloeistof heeft vaak een dicht-heidsverdeling die varieert in verticale richting maar die min of meer constant is in horizontale vlakken. Een dergelijk systeem wordt een gelaagd systeem genoemd. Het doel van dit onderzoek is a. proberen de betrekkingen te bepalen tussen de transporten door de grenslaag en de...
master thesis 1974
Searched for: contributor:"Booy, R. (mentor)"
(1 - 4 of 4)