Searched for: contributor%3A%22Bruil%2C+I.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)
document
Wisgerhof, R. (author)
Ever since quality of life has been introduced in the BBSH, housing corporations invest more and more in housing conditions and the neighbourhood. Housing corporations try to influence the housing conditions and neighbourhood by developing social real estate, as it is they who benefit from a well functioning neighbourhood. This research...
master thesis 2010
document
Azarbad, S. (author)
How to improve the cooperation between the developing and building departments within developing building companies.
master thesis 2010
document
Lambert, J.J. (author)
Met als bijlage: A0 poster + eindpresentatie. De complexiteit van binnenstedelijkeherstructureringsopgaven hebben me aangezet tot het ontwikkelen van een spelsimulatie met digitale tools. Deze spelsimulatie is een interactieve sessie waarin "rollen" verschillende doelstellingen hebben, maar waarin ze ook samen iets moeten bereiken. De...
master thesis 2008
document
Helmerhorst, G.J. (author)
In de huidige praktijk van gebiedsontwikkelingsprojecten vindt het besluitvormingsproces plaats in pluricentrische besluitvormingsarenas, waarin sprake is van interorganisatorische planning. Door de wederzijdse afhankelijkheid tussen de partijen in deze arenas, de daaraan verbonden steeds wisselende partnerschappen en het onbekende eindresultaat...
master thesis 2007
Searched for: contributor%3A%22Bruil%2C+I.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)