Searched for: contributor:"Bueren, E.M. (mentor)"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Verhoeven, W. (author)
master thesis 2003
document
Van der Stouwe, J.C. (author)
master thesis 2006
document
Den Rooijen, R.H. (author)
master thesis 2007
document
Van der Elst, D.J. (author)
master thesis 2008
document
master thesis 2009
document
Wattjes, D.O.J. (author)
Dit onderzoek is specifiek gericht op de relationele samenwerkingsvorm ‘partnering’, aangezien ‘partnering’ een veelbelovende nieuwe projectbenadering is en aansluit op de wijze waarop corporaties bouwprojecten kunnen organiseren. Bij partnering wordt in een vroeg stadium van de planontwikkeling samengewerkt, hierbij worden de werkprocessen en...
master thesis 2010
document
Van Nistelrooij, P.G.A. (author)
There is a growing desire for sustainable design, both with firms and their clients in the built environment. However sustainability is not always integrated into designs in the same uniform manner, or at the same level. Barriers and carriers exist that influence the design and its level of sustainability for consulting engineering firms....
master thesis 2011
document
Van Veen, M.J. (author)
Sustainability is a key issue for Sappi Ltd. and much is communicated via the sustainability report which is issued yearly. The mission, vision, strategy and targets are defined for a 5 year time frame. Although the audience of the report is not limited to external, the report has little attention within the mills. Mission, vision, strategy and...
master thesis 2011
document
Van de Gazelle, M.A.E.G.H. (author)
master thesis 2011
document
Bosch, P. (author)
Design, Build & Maintain- (DBM), and Design, Build, Finance & Maintain contracts (DBFM) are increasingly applied in the Dutch civil engineering industry. These project delivery methods have in common that the private party is made responsible for the aspects design, build and maintenance. By integrating these three aspects, client organisations...
master thesis 2011
document
Oskam, H.P. (author)
How can municipalities be helped in choosing their level of involvement in a local sustainable energy company? This research investigates how municipalities can be helped in choosing their level of involvement in a local sustainable energy company. It aims to know which different choices municipalities can make in deciding on their involvement...
master thesis 2011
document
Boerman, A.M. (author)
Cities within the most populated part of the Netherlands called the Randstad have to provide housing for a growing amount of households by building within the city. Because the housing market has changed from a supply driven market to a demand driven market, developers and municipalities cannot develop any type of housing they prefer but have to...
master thesis 2012
document
Schellekens, F.P. (author)
Het doel van het onderzoek is het traceren van het (bewust of onbewust) gevolgde strategisch proces voor de herontwikkeling van het DSM terrein te Delft, en vervolgens het vormen van een strategisch advies voor de belanghebbende ‘Triple Helix’ actoren. Hiertoe wordt de kern van het onderzoek opgedeeld in het terugblikken op de DSM casus en...
master thesis 2013
document
Luteijn, A. (author)
master thesis 2013
document
Mamalougka, A. (author)
master thesis 2013
document
Van Meerten, C.H. (author)
Netbeheerders en gemeenten plegen werkzaamheden voor de aanleg, onderhoud en vervanging van kleine ondergrondse infrastructuren. Zij doen dit om aan de vraag uit de maatschappij te kunnen voldoen en om de netwerken te laten functioneren in overeenstemming met de gestelde doelen, veiligheidseisen en wet- en regelgeving. Door de aanleg van...
master thesis 2014
document
Fain, E.A. (author)
master thesis 2014
document
Hartman, M. (author)
This research focuses on collaborations between traditional energy companies and cities to increase the sustainability of cities and will be illustrated by the Vattenfall Sustainable Cities case. The environment of traditional energy companies like Vattenfall is changing. Renewable, distributed and more efficient energy generation technologies...
master thesis 2014
document
Kwakernaak, M.G. (author)
master thesis 2014
document
Vullink, S.A. (author)
master thesis 2015
Searched for: contributor:"Bueren, E.M. (mentor)"
(1 - 20 of 27)

Pages