Searched for: contributor%3A%22Chen%2C+Y.S.+%28mentor%29%22
(1 - 3 of 3)
document
Zhang, F. (author)
For the degree of Master of Science in Transport & Planning at Delft University of Technology.
master thesis 2013
document
Hilderink, I. (author)
Spitsverbreding is een term die veel Nederlanders kennen. In de praktijk betekent het dat er over een steeds langere tijdsduur congestievorming plaatsvindt op het wegennet. Waar men tien jaar geleden nog om 7:00 uur kon vertrekken om ongehinderd het werk te bereiken, dient men nu al om 6:30 uur te vertrekken om dezelfde verkeerssituatie te...
master thesis 2003
document
Verhoeven, S. (author)
Files op de Nederlandse rijkswegen is een dagelijks terugkerend tafereel. Vooral in de spitsperioden ontstaat er veel congestie doordat dan de vraag naar de infrastructuur tijdelijk groter is dan de capaciteit. Bij onvoldoende buffercapaciteit voor het knelpunt kan de congestie terugslaan op andere delen van het netwerk en ontstaat geïnduceerde...
master thesis 2003