Searched for: contributor%3A%22De+Boer%2C+E.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Breedveld, W. (author)
Eind vorige eeuw is door de landelijke overheid gestat met het aanleggen van een aantal transferia rondom (grote) steden in het land. Doel van deze multimodale overstappunten was om de steden beter te kunnen ontsluiten en om de filedruk te doen afnemen. Rondom diverse grote steden zijn bestemmingstransferia aangebracht, maar dit is nooit gebeurd...
master thesis 2010
document
Egyed, C.E.G. (author)
The report at issue describes a thesis subject at the technical university at Delft, faculty Civil Engineering and Geosciences, section Transportation and Planning under the direction of professor F. M. Sanders. Many lobbies and fields of study are involved in the re-building (re-construction) of an existing motorway. It is obvious that not all...
bachelor thesis 2009
document
Otto, R. (author)
bachelor thesis 2009
document
Simon, B. (author)
Building a new island? For recreational and living purposes? At first glance this seems like an impossible task due to the economical crises and the political sensitivity of the chosen location. But in fact it is this unique location and the possibility that government and private parties join forces in economical hard times that gives the...
bachelor thesis 2009
document
Bakker, E.F. (author)
The ongoing increase of imperviousness in urban areas and the increase of heavy storm events trigger the urge for more sustainable urban water systems to combat flooding in Brazil. In developed countries source control measures have been developed to combat the negative impact of these two factors and more sustainable urban water systems are...
master thesis 2009
document
Lurinks, R. (author)
master thesis 2008
document
Detrie, J. (author)
master thesis 2008
document
Ten Cate, M. (author)
In dit rapport zal worden gezocht naar een antwoord op de vraag of life- cycle management kan bijdragen in de langdurige onderhoudsplanning van snelwegen die past bij de veranderde rol van Rijkswaterstaat. Het doel is een model te ontwerpen dat de onderhoudsplanning kan helpen optimaliseren. Daarbij is het de bedoeling dat het model een antwoord...
master thesis 2007
document
Knook, R. (author)
Bij het traditionele beeld van het bouwproces wordt de aannemer meestal pas bij het proces betrokken nadat het ontwerp vastgesteld is en deze in bestekvorm gegund wordt in een openbare aanbesteding. De laatste decennia zijn daar verschillende soorten samenwerkingsvormen bijgekomen waarbij deze overdracht c.q. betrokkenheid van de aannemer al in...
master thesis 2007
document
Schrijvers, D. (author)
Als gevolg van de congestieproblematiek op de A27 voldoen de voorziene reistijden op de trajecten tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Lunetten niet aan de in de Nota Mobiliteit voor 2020 geformuleerde streefwaarden. Tevens is er in 2020 sprake van structurele filevorming in de spits tussen Hooipolder en Lunetten. Het MIT-project A27 Utrecht ...
master thesis 2007
document
De Boer, S. (author)
master thesis 2007
document
Kooij, L. (author)
master thesis 2007
document
Blufpand, Y. (author)
In dit afstudeerwerk is voor Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, een structuurvisie opgesteld voor de periode 2005-2020. Deze moet een ruimtelijk kader bieden voor een welvarend en leefbaar Paramaribo. De strategie is erop gericht de economische potenties van de stad optimaal te benutten en de leefkwaliteit te versterken. Een belangrijk...
master thesis 2006
document
Martens, E. (author)
Dit onderzoelc gaat over de vitaliteit van wijken . Dit begrip wordt gehanteerd in onder andere het Grote Steden Beleid. Er is echter geen overeenstemming over de exacte betekenis van het begrip vitaliteit. Dit onderzoek besteedt daarom aandacht aan de volgende vragen: Is vitaliteit te operationaliseren? Is op vitaliteit te sturen? Er wordt...
master thesis 2006
document
Kokshoorn, M.C.M. (author)
De fmanciering van grote railinfrastructuurprojecten is veelal een complexe opgave. Hierbij wordt gezocht naar extra mogelijkheden om de financiering van deze projecten rond te krijgen. Meervoudig ruimtegebruik en publiek-private-samenwerking worden hierbij regelmatig beschouwd als aanvullende mogelijkheden voor fmanciering van een project,...
master thesis 2005
document
Vuong, H.N. (author)
master thesis 2005
document
Weeda, V.A. (author)
master thesis 2005
document
Van Genugten, W.L.M. (author)
master thesis 2005
document
Gersonius, B. (author)
Brazil is currently facing widespread problems in the urban environment associated with inadequate systems for drainage of urban stormwater runoff. The PNSB study (2000) identified that out of a total of 5507 municipalities 22% suffered from flooding in the 1998- 1999 period. The majority of problems occurred in the southern states, which have...
master thesis 2005
document
Aben, E.M.L. (author)
master thesis 2005
Searched for: contributor%3A%22De+Boer%2C+E.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 46)

Pages