Searched for: contributor%3A%22De+Boer%2C+M.%22
(1 - 2 of 2)
document
Boeyinga, J. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een simulatiestudie plaatsgevonden gericht op de toekomstige capaciteit van het sluizencomplex Zeetoegang IJmond tussen zee en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Hiertoe is een simulatiemodel gebruikt dat is ontwikkeld door PMSS (Port and Maritime Systems Simulation). Dit model is ontwikkeld ter beoordeling...
report 2012
document
Klein, J.L. (author)
Een inventarisatie van wat in Nederland aan tweede waterkeringen aanwezig is. Een bepaling van de functie van het bestaande stelsel tweede keringen. Aanbevelingen voor de instandhoudig en mogelijke verbetering van het bestaande stelsel.
report 1971