Searched for: contributor%3A%22De+Bois%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)
document
Selezneva, E. (author)
The present research takes on qualitative issues such as urban vitality and quality of urban life from an angle of spatial centrality. The discussion is going around the two main concepts – the concept of urban vitality and the notion of spatial centrality and the footprint it leaves on the functional and structural organizations of cities.
master thesis 2011
document
Van den Heuvel, J. (author)
Het doel van deze master thesis was om inzicht te krijgen in hoeverre de ruimtelijke structuur debet is aan de problemen in naoorlogse wijken als Pendrecht en Zuidwijk. Dit in relatie met de huidige aanpak van wijkvernieuwing en herstructurering van deze wijken. Deze vernieuwing en herstructurering is met name gericht op programmatische ingrepen...
master thesis 2010
document
van Schaick, J. (author)
This graduation project started at the end of 2002 and developed itself into a rather theoretical (design)study. A the outset it had two goals. One was two develop a spatial model for urban fringes. The other was to (re)position urbanism ('stedenbouwkundig ontwerpen') in relation to the social sciences. First Phase The first phase was directed...
master thesis 2004
document
Gommans, E. (author)
Het maken van een stedenbouwkundig plan voor de locatie Almere Poort in Almere. Hierbij is het programma van de Gemeente, zoals gespecificeerd voor de locatie, overgenomen. De kern van het nieuwe plan is een centrale (groene) as waaraan alle centrumfuncties voor deze wijk worden gerealiseerd. Deze nieuwe as zorgt, door de combinatie van functies...
master thesis 2003
Searched for: contributor%3A%22De+Bois%2C+P.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)