Searched for: contributor:"De Jong, P. (mentor)"
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Basak, A. (author)
master thesis 2017
document
Tuzgöl, A. (author)
master thesis 2016
document
Trip, H. (author), van Walsum, L. (author), Kuijpers, L. (author), Disseldorp, W. (author), Nientker, T. (author)
student report 2016
document
Moritz, M. (author)
GOAL – The goal of this research is to examine the possibility of a decision support model concerning intervention strategies of vacant office buildings in Amsterdam. This quick scan results in the best future function and intervention for a specific vacant office building. This DSM is based on the market, the location and the building analyses...
master thesis 2016
document
Amatsari, J.S. (author)
master thesis 2016
document
Djoegan, C.E.S. (author), Van den Reek, D.L. (author)
Despite circular economy being a phenomenon more and more are familiar with, the actual implementation is practically unknown to most. Especially in the construction industry, a conservative industry in nature, the translation of a circular economy seems to be absent. This research makes this translation, in which the changes in the financial...
master thesis 2016
document
Van Hemmen, B. (author)
The discourse on circular economy is characterized by perpetual disintegration whilst there is a need for assessment and decision-making supporting models. This normative study proposes a model that assesses the extent to which interventions in the built environment are in accordance with a circular economy (CE) and discloses the financials...
master thesis 2016
document
Wolthoff, H.T. (author)
Emptiness of retail floor space is a well known phenomenon in todays real life. In this thesis a programmatic intervention is suggested of how to reorganise the retail function of the city centre of Hengelo in order to diminish the amout of emptiness. Next to this new program typologies are introduced for the location so also suggestions are...
master thesis 2015
document
Koning, N. (author)
De Nederlandse binnenstad wordt veelal geassocieerd met een grote concentratie aan mensen, een hoge bebouwingsdichtheid en een sterke vraag naar ruimte. De afgelopen dertig jaar is er dan ook een aanzienlijke bevolkingsgroei waarneembaar in de grootste steden (Fig 1-1). De aantrekkings- kracht van de stad lijkt steeds sterker te worden, op zowel...
master thesis 2015
document
Damwijk, R.M. (author)
The built environment is one of the major causes of climate change that is felt around the world. Therefore there is an increasing global and local focus on strategies that address the causes of climate change and these strategies are continuously being designed and developed. The built environment contributes about half of all greenhouse gas...
master thesis 2015
document
Muijsson, B.R. (author)
In recent years, the sporting world has become an industry of millions, sometimes even billions (Deloitte, 2012). The commercialising within the world of sports has had several effects. One of these effects is that private investors are starting to see the possibilities of investing in sports real estate, stadiums. In addition, there is a...
master thesis 2015
document
Schipper, E.H. (author)
In dit onderzoek zijn de servicekosten bij planmatig ontwikkelde winkelcentra onderzocht. Hierbij zijn de problemen die optreden in de markt geanalyseerd en zijn voor deze problemen door middel van literatuur- en empirisch onderzoek oplossingen en aanbevelingen gedefinieerd. Deze kunnen worden gebruikt bij het maken van (nieuwe) duidelijke...
master thesis 2015
document
Mulder, K. (author)
In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in welke mate tijdelijke transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen financieel haalbaar is. Het onderzoek omvat een literatuurstudie, casestudie-onderzoek en expert interviews. De kennis die middels deze onderzoeksmethoden is verkregen, is gebruikt voor het opzetten...
master thesis 2015
document
Van Vliet, F.G. (author)
master thesis 2015
document
De Haan, J.R. (author)
For over a century, model tests have supported in ship and offshore structures design. Experimental results can be used to (1) validate theory to apply numerical simulations in the design and (2) for design by testing, directly using the (scaled) results in the design. Recently, at the Ship Hydromechanics and Structures lab of the TU Delft, a...
master thesis 2015
document
Schuurman, J.J. (author)
To get insight in the expected effects of Energy Performance Contracting at an early stage.
master thesis 2015
document
Hogeveen, M.L. (author)
By the means of urban regeneration, municipalities aim to increase the current value of an urban area. This so called ‘value improvement’ is obtained when extra performances achieved by urban regeneration outrun the life cycle costs for it. This implies that if both parameters are quantified the decision making process becomes more transparent....
master thesis 2014
document
Ketting, J.R. (author)
Dit onderzoek is een verkenning van het fenomeen bedrijfsverzamelgebouwen en probeert de noodzaak tot- en het nut van deze gebouwen systematisch te benaderen. Het competitieve voordeel is hierin een aspect waarmee een projectontwikkelaar zich onderscheidt van de competitie. De zoektocht is naar het vinden van een daadwerkelijk onvervulde...
master thesis 2014
document
De Groot, J. (author)
The goal of this research is to explore the costs and benefits of different intervention strategies for vacant office buildings from a life cycle costing perspective. Taking into account the operating period of transformed office buildings provides insight in the actual financial result of transformed buildings compared to demolished and new...
master thesis 2014
document
Zylicz, B.T. (author)
Een onderzoek naar de specificatie van de proceskosten bij projectontwikkeling door woningcorporaties. In het onderzoek wordt ingegaan op de huidige methodiek die wordt toegepast door woningcorporaties, waarna wordt onderzocht hoe dit mogelijk verbeterd kan worden.
master thesis 2014
Searched for: contributor:"De Jong, P. (mentor)"
(1 - 20 of 49)

Pages