Searched for: contributor:"De Jonge, H. (promotor)"
(1 - 1 of 1)
document
Soeter, J.P. (author)
Het sociaaleconomisch denken over investeringen en bouwproductie was in de naoorlogse periode sterk gericht op groeien onder evenwichtige verhoudingen. Het ging daarbij onder meer om een vanuit welvaartsgroei optimale verhouding tussen woningbouw en totale investeringen in vaste activa. Meer specifiek ging de aandacht uit naar afstemming van de...
doctoral thesis 2010