Searched for: contributor%3A%22De+Ronde%2C+J.G.%22
(1 - 2 of 2)
document
Oost, A.P. (author), Bokhorst, M. (author), De Kok, J.M. (author), Heuer, L. (author), Collard, E. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespijgelrijzing en toename van de piekdebieten van de IJssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker. Daarom worden de mogelijkheden voor verdubbeling van de spuicapaciteit onderzocht. Het onderzoek is in...
report 2003
document
Kuipers, E.V.L. (author)
Vanuit de projectorganisatie 'Maasvlakte2' vindt coördinatie van het onderzoek naar mogelijke uitbreidingsvormen plaats. Binnen deze projectorganisatie is onder andere de werkgroep Waterbeweging, Morfologie en Nautica 0NMN) actief. De werkgroep heeft verschillende onderzoeksthema's geïnventariseerd en vastgelegd in een onderzoeksplan. Eén van de...
report 1997