Searched for: contributor:"De Vriend, H.J."
(1 - 19 of 19)
document
Li, W. (author)
Hyperconcentrated flow/flood is a water-driven sediment transport phenomenon, which is characterized by high sediment concentrations between normal sediment-laden flow and debris/mud flow. In a hyperconcentrated flow, strong interactions exist between water flow, sediment, and river bed, which may not only change the flow rheological properties,...
doctoral thesis 2014
document
Ottevanger, W. (author)
Meandering rivers are interesting features of the landscape due to their aesthetically pleasing forms. There is an abundance of scientific studies on meandering rivers, however, their behaviour is still not fully understood. The complexity of the flow, bed morphodynamics and bank stability, the related uncertainties in water and sediment motion,...
doctoral thesis 2013
document
Nabi, M. (author)
Alluvial open channel beds often exhibit statistically periodic irregularities, known as dunes. Dunes have considerable effects on sediment transport and flow resistance. When growing during a flood, the dunes create more resistance and flood levels may rise significantly. Accurate prediction of dune properties therefore contributes to effective...
doctoral thesis 2012
document
Montserrat Trotsenburg, F. (author)
The aim of this thesis was to investigate how (macro)benthic organisms interact with the ecological functioning, erodibility and small- to medium-scale morphodynamics of estuarine intertidal sediment by modulating its composition and/or properties. In these interactions, scale is of great importance for the ecosystem engineers. The changes they...
doctoral thesis 2011
document
Jacobs, W. (author)
‘Wetlands’ in tidal lagoons and estuaries are among the most valuable ecosystems in the world. Managing these systems requires both a thorough knowledge and validated tools to predict their behavior and development. An important morpho-dynamic process herein is the erosion (‘pick-up’) of the bed, which are in inter-tidal areas often composed of...
doctoral thesis 2011
document
Crosato, A. (author)
This thesis examines the morphological changes of non-tidal meandering rivers at the spatial scale of several meanders. With this purpose, a physics-based mathematical model, MIANDRAS, has been developed for the simulation of the medium-term to long-term evolution of meandering rivers. Application to several real rivers shows that MIANDRAS can...
doctoral thesis 2008
document
Van Vuren, B.G. (author)
Modern river management has to reconcile a number of functions, such as protection against floods and provision of safe and efficient navigation, floodplain agriculture, ecology and recreation. Knowledge on uncertainty in fluvial processes is important to make this possible, to design effective river engineering works, for operational...
doctoral thesis 2005
document
Yossef, M.F.M. (author)
doctoral thesis 2005
document
Baptist, M.J. (author)
Understanding the interactions between the ecosystem and the morphology of river floodplains, i.e. floodplain biogeomorphology, is becoming increasingly important in view of modern river management and climate change. There is a need for predictive models for the natural response of river floodplains to hydraulic measures and river...
doctoral thesis 2005
document
Hibma, A. (author)
In this research, the initial formation and long-term evolution of channel-shoal patterns in schematised basins is simulated using a model based on the software package Delft3D. The resulting channel-shoal patterns are validated with field observations, among which the Western Scheldt estuary. This has proven that a complex model is able to...
doctoral thesis 2004
document
Hoeksema, H.J. (author), Mulder, H.P.J. (author), Rommel, M.C. (author), De Ronde, J.G. (author), De Vlas, J. (author)
In 1998 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord en sindsdien zijn nieuwe vragen gesteld. Met behulp van nieuwe gegevens die in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld worden deze vragen in dit rapport alsnog beantwoord. DEEL 1: RESTERENDE ONZEKERHEDEN UIT 1999 Voorspelbaarheid van het...
report 2004
document
van der Klis, H. (author)
doctoral thesis 2003
document
Van Ledden, M. (author)
doctoral thesis 2003
document
Blom, A. (author)
Vertical sorting fluxes and the resulting organisation of grain size fractions over bed elevations, i.e. the vertical sorting profile, influence bedform dimensions and the bed surface composition. As a result, they will affect the bed roughness, the rate and composition of the sediment transport, the large-scale river morphology, and water...
report 2003
document
Liu, H.L. (author), Liang, G.T. (author), Wu, S.Q. (author), Ji, Z.W. (author)
Because of heavy deposition and water shortage, the Yellow River faces the risk of flooding and no-flow since the middle of 1980s. The problem could be solved only by integrated water management. However, Dutch has a long history fighting the flood and gets a lot of experiences in water management, especially river ecosystem recovered after 1993...
report 2002
document
Van Vuren, B.G. (author)
In dit afstudeeronderzoek is een stochastisch optimalisatie-model voor de Hollandse kust ontwikkeld. In het model zijn de hydraulisch een morfologische processen van het natuurlijke kustsysteem gekoppeld aan de maatschappelijke activiteiten (economischefuncties) en de ecologische functies in de kustzone. Met dit model worden de jaarlijkse kosten...
report 2000
document
Voogt, J. (author)
Deze bundel bevat 3 rapporten. 1. Holocene ontwikkeling van de Nederlandse kust Tengevolge van het afsmelten van de ijskappen gevormd gedurende de laatste ijstijd steeg de zeespiegel vanaf ongeveer 18000 jaar BP over een verticale afstand van circa 120 meter. Rond 9000 BP lag de kustlijn nog ten noorden van de Doggersbank, maar duizend jaar...
report 1995
document
Pluijm, M. (author)
Op verzoek van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Getijdewateren is de "nota Kustverdediging" opgesteld. Deze nota moet de basis vormen voor het te voeren Rijks-beleid inzake de kustverdediging. Gaandeweg de werkzaamheden zijn een drietal beleids-alternatieven ontwikkeld. Elk van deze...
report 1990
document
Wind, H.G. (author), Wiersma, J. (author)
In deze verzameling bijdragen wordt het kustonderzoek in Nederland in brede zin voor het voetlicht gehaald. In de tweede en derde bijdrage ligt de nadruk op de beschrijving van de morfologie vanuit deelprocessen zoals golven, stroom en sediment transport. In de daarop volgende bijdragen verschuift het accent naar het beschrijven van de...
report 1985
Searched for: contributor:"De Vriend, H.J."
(1 - 19 of 19)