Searched for: contributor%3A%22Drewe%2C+P.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

Organisatorische condities voor een wendbare overheid: Het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid als context
Organisatorische condities voor een wendbare overheid: Het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid als context
Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: Handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport
Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: Handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport
Urban peace-building patterns and future scenarios: The case of Jerusalem
Urban peace-building patterns and future scenarios: The case of Jerusalem
Mathematical explorations in urban and regional design
Mathematical explorations in urban and regional design
Large urban projects and social actors: Forces supporting and opposing the production
Large urban projects and social actors: Forces supporting and opposing the production
Connectivity-oriented urban projects
Connectivity-oriented urban projects
The Mobile City: The planning and design of the Network City from a mobility point of view
The Mobile City: The planning and design of the Network City from a mobility point of view
ICT-related transformations in Latin American metropolises
ICT-related transformations in Latin American metropolises
Knowledge-based Design: Developing Urban & Regional Design into a Science
Knowledge-based Design: Developing Urban & Regional Design into a Science
Will Schwarz 1907-1992: Der Künstler, Architekt und Städtebauer; Einordnung der Gestaltqualität der 50er Jahre
Will Schwarz 1907-1992: Der Künstler, Architekt und Städtebauer; Einordnung der Gestaltqualität der 50er Jahre
Urbanisation and poverty in the cities of the national economic corridor in Bolivia: Case study: Cochabamba
Urbanisation and poverty in the cities of the national economic corridor in Bolivia: Case study: Cochabamba
Een Provinciaal Omgevingsplan voor Zuid-Holland!? Een onderzoek naar integrale regionale ruimtelijke planning
Een Provinciaal Omgevingsplan voor Zuid-Holland!? Een onderzoek naar integrale regionale ruimtelijke planning
Mediaport Rotterdam
Mediaport Rotterdam
The Ecological Network City
The Ecological Network City: Luxury Living in Electronic-guided Eco-logical Towers
Multinodal Urban Structures: A comparative analysis and strategies for design
Multinodal Urban Structures: A comparative analysis and strategies for design
The City, the Elderly and Telematics - Design aspects of telematics application in a residential neighbourhood
The City, the Elderly and Telematics - Design aspects of telematics application in a residential neighbourhood
Ruim baan door telewerken? - Effecten van flexibele werkvormen op ruimtelijke ordening en mobiliteit als gevolg van veranderend tijd-ruimtegedrag
Ruim baan door telewerken? - Effecten van flexibele werkvormen op ruimtelijke ordening en mobiliteit als gevolg van veranderend tijd-ruimtegedrag
Planning en management voor de stad van de toekomst
Planning en management voor de stad van de toekomst
Balancing growth, poverty and the environment: Utilizing critical planning to adjust land and infrastructure illustration from Latin America
Balancing growth, poverty and the environment: Utilizing critical planning to adjust land and infrastructure illustration from Latin America
Positie en ruimtePosition and Space: Kwetsbare groepen in de stad: denkbeelden en feiten
Positie en ruimte: Kwetsbare groepen in de stad: denkbeelden en feiten, Position and Space
Searched for: contributor%3A%22Drewe%2C+P.%22
(1 - 20 of 24)

Pages