Searched for: contributor%3A%22Engel%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)
document
Waumans, A.A. (author)
Architecture graduation project, Explore Lab 15 studio Research thesis on the typology of astronomical observatories. Design project of a small (~350m2) amateur observatory located in the south of France.
master thesis 2013
document
Van den Ende, T.W. (author)
Stedelijke vernieuwing heeft jarenlang vooral in teken gestaan van vernieuwing van de woningvoorraad. Architectuur student Teun van den Ende kiest in zijn afstudeer rapport een ander vertrekpunt. Zijn stelling is dat de naoorlogse wijk uit meer dan alleen maar woningen bestaat. Ook publieke voorzieningen zijn van oudsher aanwezig in de wijk,...
master thesis 2008
document
Shah, N. (author)
The Core concern of this Research and Design Project is, to understand the current scenario of Socio-Spatial Segregation in cities, the problems rising due to it , general deterioration of living conditions in poor urban neighbourhoods, and how a good Waterfront can act as a CATALYST for the future growth and improvement of quality of life in...
master thesis 2008
document
Veerman, J. (author)
Studie naar de technische implicaties van een luchtgebonden variant. Gouda heeft onlangs een nieuw ontwerp goedgekeurd voor een nieuw alomvattend stadhuis buiten het centrum. Bij de sectie urban architecture van de faculteit bouwkunde aan de TUDelft is een alternatief voorstel gedaan dat boven de daken van het oude centrum is geplaatst. Dit...
master thesis 2006
Searched for: contributor%3A%22Engel%2C+H.J.+%28mentor%29%22
(1 - 4 of 4)