Searched for: contributor%3A%22Geraedts%2C+R.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Tuzgöl, A. (author)
master thesis 2016
document
van der Hoek, A. (author)
master thesis 2016
document
Reijnders, T. (author)
master thesis 2016
document
Brojerdyan, M. (author)
The supply and demand of the Dutch office market is not in balance. 15,7% of all the offices are vacant. The most vacancy can be found in Amsterdam. Amsterdam is a big city with a large population and a large group of immigrants. There is a shortage of different types of housing, which means that transformation of vacant offices into housing...
master thesis 2016
document
Çatalgöl, M. (author)
The subject of this research is housing permitted refugees (PRs), refugees who have been granted a permit in the Netherlands and therefore may stay in the Netherlands for the next five years. The alteration degree of the regular social housing stock is not high enough to accommodate these large numbers of permitted refugees. In addition, there...
master thesis 2016
document
De Kat, N.H.A. (author)
De maatschappelijke problemen van langdurige leegstand van kantoren en studentenwoningnood vragen om oplossingen. Transformatie tot studentenhuisvesting lijkt potentie te hebben, waarin een ontwikkelaar een belangrijke rol kan spelen. Deze potentie wordt echter beïnvloed door een groot aantal aspecten. Vele recentelijke veranderingen in deze...
master thesis 2016
document
Oskam, P.Y. (author)
The project concerns a minimal spatial design that re-invents the watersystem in South-Holland by connecting waterways with roads through social use. The water system of Holland functions not only as a very imporant structure to keep our feet dry, as well as a vital transport organ and recreational layer. Because of the developments in the past...
master thesis 2016
document
D' Hulst, M.S. (author)
master thesis 2016
document
De Beun, E.A. (author)
master thesis 2015
document
Stoop, J. (author)
master thesis 2015
document
Van Vliet, F.G. (author)
master thesis 2015
document
Ruiterkamp, J.J.M. (author)
Een onderzoek naar de haalbaarheid van de implementatie van flexibele maatregelen op de woningmarkt waarbij de nadruk ligt op het creëren van een nieuwe businesscase tussen de projectontwikkelaar en de investeerder.
master thesis 2015
document
Van Velzen, J. (author)
De ontwikkeling van een tool die de betrokken partijen ondersteunt in het proces van initiatief tot aanpak van monofunctionele kantoorlocaties.
master thesis 2013
document
Vervloed, T. (author)
master thesis 2013
document
Blom, A.U. (author)
In de toekomst zal de vraag naar nieuwbouw afnemen en zal er juist steeds meer van de bestaande voorraad getransformeerd dienen te worden. Bovendien zullen veel bestaande gebieden geherstructu-reerd worden om deze gebieden leefbaarder te maken. Hierbij kan tijdelijke transformatie een grote rol spelen. Vaak duurt het erg lang voordat - na het...
master thesis 2012
document
Heiligers, D.J.L. (author)
In dit onderzoek staan de transactiekosten van publieke, gebouwgebonden DBFMO projecten op rijksniveau centraal. Aan de zijde van zowel deelnemende consortia als de Rijksgebouwendienst (de opdrachtgever) worden signalen afgegeven dat transactiekosten van gebouwgebonden DBFMO projecten als hoog worden ervaren. Ondanks onderzoek zijn er echter nog...
master thesis 2012
document
Anjema, J. (author)
master thesis 2012
document
Rodenhuis, L.H. (author)
Tientallen gebouwen, honderden etages en miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. De huidige Nederlandse kantorenmarkt heeft te maken met problemen. Er is sprake van een grote leegstand door een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast is er een grote behoefte aan nieuwe woonruimte voor bepaalde specifieke doelgroepen als studenten...
master thesis 2012
document
Shing, K.H. (author)
Veel mensen kunnen niet wonen zoals ze willen. De kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen sluit niet aan op de veranderende vraag van de bewoners. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen de vraag van de bewoners en het aanbod van woningen. Een manier om op de veranderende vraag in te spelen is door flexibel te bouwen. In 1999 is door de SEV in...
master thesis 2011
document
Van der Weiden, M.J. (author)
Een onderzoek naar het gebruik van geïntegreerde contracten met UAV-GC 2005 in de burgerlijke- en utiliteitsbouw sector en grond-, weg- en waterbouw sector. Binnen de burgerlijke- en utiliteitsbouw sector worden geïntegreerde contracten met UAV-GC 2005 minder toegepast grond-, weg- en waterbouw sector. In deze rapportage wordt een vergelijking...
master thesis 2011
Searched for: contributor%3A%22Geraedts%2C+R.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 45)

Pages