Searched for: contributor%3A%22Hart%2C+K.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Schermerhorn, Rick (author)
In this report we examine the dual space of $\ell^\infty$. If $p \in [1,\infty)$ and $q \in [1,\infty]$ satisfy $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, then one can identify the spaces $\ell^q$ and $(\ell^p)'$ in a natural way via an isometric isomorphism. This identification does not extend to the case $p=\infty$ and $q=1$. We prove that the obvious...
bachelor thesis 2023
document
Bakker, Hidde (author)
This thesis is about homological algebra and singular (co)homology. <br/><br/>In the first chapter the notions of complexes of abelian groups, (co)homology of these complexes and injective resolutions will be introduced. Then Ext-groups will be defined and various properties dervied. A particularly interesting group, Ext(Q,Z), will be calculated...
bachelor thesis 2023
document
de Groot, Dayo (author)
In deze scriptie gaan we twee wiskundige objecten onderzoeken, het ultrafilter en de ultramacht. Zodra je in de wiskunde een nieuw object hebt bedacht zijn de eerste twee vragen die je stelt altijd 1) bestaat het? en 2) Als het bestaat, is het dan uniek, of zijn er meerdere? Nou is dat voor een ultrafilter relatief makkelijk te beantwoorden. In...
bachelor thesis 2022
document
Sikkens, Duuk (author)
Deze scriptie gaat over βN. Wat specifieker: ze gaat over onvergelijkbare elementen in de Rudin-Keislerorde op βN. βN is een topologische ruimte, het is de Čech-Stone-compactificatie van de natuurlijke getallen. Er kan over βN echter ook op een meer verzamelingtheoretische manier worden nagedacht, namelijk als de familie van alle ultrafilters op...
bachelor thesis 2022
document
van Delft, Jolijn (author)
De 'grootte' van een verzameling staat in de wiskunde bekend onder de term 'kardinaliteit'. Omdat de kardinaliteit van de natuurlijke getallen niet met een eindig natuurlijk getal <i>n</i> kan worden aangetoond, is de kardinaliteit van deze verzameling uniek gedefinieerd als alef-nul. Met dank aan Cantor’s bewijs voor de stelling dat de...
bachelor thesis 2022
document
Dijkstra, Jelle (author)
This paper introduces the notion of infinite games, i.e., games in which two players take turns playing moves ad infinitum, so that player I wins if the sequence of moves is in a predetermined payoff set. Theorems are then provided about whether a player in such games can have a winning strategy. The first theorem, Gale-Stewart, shows that games...
bachelor thesis 2021
document
Zwaneveld, Gabriëlle (author)
Tijdens dit project wordt in de Rudin-Keisler (partiële) ordening een ruit van ultrafilters geconstrueerd. Tijdens deze constructie wordt gebruik gemaakt van een speciaal soort onafhankelijke familie. Het zijn namelijk de inverse beelden van de congruentieklassen 1 mod 2 en 0 mod 2 onder functies, die allemaal uit dezelfde oneindige familie van...
bachelor thesis 2021
document
Vermeulen, Joop (author)
Stationary sets are important tools in proofs of properties in sets of uncountable cardinality. In this thesis we look at mapping properties between stationary sets. First, the theory necessary for the construction and evaluation of stationary sets is made. That is the theory of ordinal, cardinal and regular cardinal numbers is build up from the...
bachelor thesis 2020
document
Titulaer, Björn (author)
In this report we will take a look at various proofs of Ramsey's theorem, some of the bounds that result from those proofs and applications of Ramsey's theorem. We will consider the proof of Ramsey himself, the proof of Skolem, the proof given by Erd\H{o}s and Szekeres and the proof of again Erd\H{o}s and Rado. The best upper bound for higher...
bachelor thesis 2020
document
van den Berg, M.R. (author)
In dit verslag bekijken we zes topologische tegenvoorbeelden. Eerst bestuderen we de topologie van Appert. Deze topologie is gedefinieerd op een aftelbare verzameling, maar heeft overaftelbaar veel open verzamelingen. In de ruimte van Appert zijn de triviale rijtjes de enige rijtjes die convergeren. De ruimte is separabel, maar voldoet niet aan...
bachelor thesis 2020
document
Diephuis, S. (author)
Topos theory and quantum mechanics are both known for having a logic that is different from ordinary logic. With this in mind, much work has been done on unifying these two fields. Loveridge, Dridi and Raussendorf apply this unification to measurement-based quantum computation [14], revealing links between computation, contextuality and the...
bachelor thesis 2020
document
Mulder, I. (author)
Het is mogelijk om een bal in vijf stukken te verdelen, welke na draaien en verplaatsen weer bij elkaar te zetten zijn in twee ballen identiek aan de eerste. Dit resultaat is in 1924 door Stefan Banach en Alfred Tarski bewezen, en laat zien dat er geen goede volume-afbeelding te defini¨eren is op alle deelverzamelingen van R3. Dit onverwachte...
bachelor thesis 2017
document
Vos, G. (author)
This thesis gives a more detailed version of a proof from Daniel Mauldin that the set of continuous functions defined on the interval $[0,1]$ that are nowhere differentiable is not Borel. On the other hand, it is shown that the same set is Lebesgue Measurable. The theorems and definitions that are necessary in the proofs are given in the...
bachelor thesis 2016
document
Reijm, H. (author)
The Pokemon video game franchise is based on players, also known as trainers, capturing and battling with fictitious creatures called Pokemon. Competitive Pokemon battling is a complicated business. Before even stepping into the arena, a trainer must design a competitively viable team of six Pokemon to battle with. This task is a difficult one...
bachelor thesis 2016
document
Jacobs, T. (author)
Deze scriptie valt binnen de verzamelingenleer en zal hiervan theorieën behandelen die uiteindelijk zullen resulteren in de stelling van Silver. In het eerste hoofdstuk wordt de theorie van de ordinaalgetallen behandeld. We zullen zien wat deze zijn en wat voorbeelden bekijken. De meest belangrijke eigenschappen van ordinaalgetallen komen aan...
bachelor thesis 2015
document
Bik, M.A. (author)
In this thesis we will look at methods for constructing elliptic curves over Q with high ranks. Using these methods we find an elliptic curve with rank at least 13, an infinite family of elliptic curves with rank at least 9, an elliptic curve with rank at least 10 and torsion-subgroup Z/2Z and an infinite family of elliptic curves with rank at...
bachelor thesis 2014
document
Molenaar, L.S. (author)
We explore the foundations of quantum mechanics to see how the mathematics of QM was built. After that, we see what the EPR paradox is, why it was posed as a paradox and how it was solved.
bachelor thesis 2014
document
Lorist, E. (author)
In dit Bachelor Eindproject is Eulers productformule voor de sinus bestudeerd. Allereerst worden er vier bewijzen van deze formule gegeven en daarna worden deze bewijzen vergeleken.
bachelor thesis 2013
document
Smid, T.T. (author)
Ultrafilters in de combinatoriek
bachelor thesis 2012
document
Vijn, A.R.P.J. (author)
bachelor thesis 2012
Searched for: contributor%3A%22Hart%2C+K.P.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 21)

Pages