Searched for: contributor%3A%22Hermkens%2C+A.W.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)
document
Van der Linden, C.R. (author)
The complex of the Artillery Storage House at the Paardenmarkt in Delft has its origin in the second half of the seventeenth century. The ' Staten van Holland and West Friesland' built one storage house for gun carriages in 1671 at the place where a gunpowder tower exploded in 1654. Since then, new buildings were added, removed and altered at...
master thesis 2014
document
Landman, D.P. (author)
master thesis 2014
document
De Jong, K.S. (author)
RMIT graduation project. Academic year 2013/2014. An intervention for the Armamentarium, a state monument.
master thesis 2014
document
Kelepera, M.T. (author)
The problem stated through this graduation project can be defined within the overall spectrum of the objectives and research framework of RMIT, which namely is the adaptive re-use and re-designation of existing building heritage. In particular, the posed problem is represented by the case of the building complex of the former artillery...
master thesis 2014
document
Van Dijk, H.J. (author)
Het Jan Jongeriuscomplex illuminated. Met als doel het complex niet als afzonderlijk monument te behandelen, maar de herbestemming van het complex in relatie te zien met de omliggende herontwikkelingsgebieden met als inzet de identiteit van de Merwedekanaal als verbindend element te versterken. Hiervoor is qua functie aansluiting gezocht met de...
master thesis 2012
document
Stanciu, O. (author)
When dealing with a project related to the RMIT studio, one knows from the very beginning that the main concern will be the reintegration of a building and/or site on different levels: built (usually urban fabric) economic, social, etc. However, what is more challenging is to see whether you can take a step further from reintegration and see...
master thesis 2012
document
Heukshorst, R.L.W. (author)
master thesis 2012
document
Law Tsz Kwan, T.K. (author)
Converting the Urban Barrier into an intermediate zone between communities by revitalizing vacant industrial area. The case of Jan Jongerius complex in Noord Transwijk Southwest Utrecht, The Netherlands.
master thesis 2012
document
Van Broekhuijsen, H.L. (author)
Onderzoek Waardestelling Masterplan Architectonisch ontwerp Bouwtechnische uitwerking
master thesis 2012
document
Noordermeer, C.M. (author)
Dit afstudeerlab hield zich bezig met de kwestie om de stad Zevenaar te revitaliseren door middel van stedenbouwkundige en architectonische interventie op het landgoed Sevenaer en de voormalige British-American-Tobacco company. De eeuwenoude havenzaete op het landgoed ligt in het historische centrum van de stad, tussen bebouwing en landschap....
master thesis 2011
document
Kock, E.G.M. (author)
Door het achterliggende landschap op een duurzame manier te betrekken bij het kleine stadscentrum van Zevenaar ter plaatse van het industrieterrein, ontstaat er een nieuwe relatie tussen deze twee. En wordt het landschap onderdeel van de stad zodat Zevenaar zijn aloude agrarische identiteit terugwint.
master thesis 2011
document
Sirks, M.T. (author)
Deze afstudeeropgave omvat de herontwikkeling van twee gebieden in Zevenaar: Landgoed Sevenaer en Industrieterrein BAT. En een herontwerp van de fabriekshal van de voormalige sigarettenfabriek British American Tobacco.
master thesis 2011
document
Alons, P. (author)
Urban strategy for the transformation of Schieoevers North area in Delft. Taking into account the preservation of the industrial heritage and the new development of the Spoorzone Delft. This urban strategy is used for the transformation of an old cable factory in to new vibrant living and working environment.
master thesis 2011
document
Barkey, L.S. (author)
Design for a transformation of the station area of Schiedam. With a design for the reuse of an office building on the station square.
master thesis 2010
document
De Jong, G.J. (author)
Drie ontwikkelingen vragen om de transformatie van het DSM Gist terrein in Delft. 1) Spoorzone Delft komt uit op DSM-oost terrein 2) DSM Gist heeft plannen voor een biotechnologiecampus op het DSM-west terrein. 3) Leegstand cultuurhistorische monumenten op toplocatie. De oude fabrieksgebouwen op het DSM-oost terrein zijn monumenten die nu...
master thesis 2010
document
Ypma, S. (author)
In de Duin- en Bollenstreek ontstaat een verschuiving van een landschap met een puur productief karakter naar een landschap wat (meer en meer) zal worden gebr uikt voor recreatieve doeleinden. Om in de streek een sterk recreatief netwerk te creëren onder zocht ik hoe het erfgoed op landschappelijke schaal hierin een bijdrage zou kunnen leveren....
master thesis 2010
document
Deken, R.Q. (author)
Graduation project A transformation of a former railway area in Haarlem into a Museumpark. A transformation of the Seinwezen building which is the main building in the plot. Two building have been added to the Seinwezen based on the essence, which is the shape. Interior walls have been removed to open it up. Through the three buildings runs a...
master thesis 2010
document
Knuit, J. (author)
Herontwerp van de voormalige Red Star Line gebouwen te Antwerpen
master thesis 2010
document
Bulten, W. (author)
Herbestemming van een voormalig gevangenisziekenhuis binnen een complexe stedenbouwkundige situatie. Kernpunten: herinrichten stedenbouwkundige context, nieuwe functie in gebouw, synergie oud en nieuw.
master thesis 2009
document
Verbogt, P.J.A. (author)
Met als bijlage: A0 poster. 135 aanleunwoningen met een collectieve gemeenschapsruimte. Uitbereiding aan bestaande Noordelijke pershuis te Antwerpen
master thesis 2008
Searched for: contributor%3A%22Hermkens%2C+A.W.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 20)