Searched for: contributor%3A%22Jacobs%2C+C.E.J.%22
(1 - 2 of 2)
document
van der Heijden, Mark (author)
Het Noordzeekanaal verbindt de Haven van Amsterdam met de Noordzee via het sluizencomplex van IJmuiden. In de huidige situatie is de Noordersluis maatgevend voor de maximale diepgang van de scheepvaart op het Noordzeekanaal. Met de geplande realisatie van Zeesluis IJmuiden begin 2022, zal de Noordersluis niet langer maatgevend zijn voor de...
master thesis 2021
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001